پنجشنبه سي و يکم خرداد 1397 - 2018؍Jun؍21
logo-samandehi
 

اولویتهای پژوهشی گروه پژوهشي عمومي بيمه

 

1)طراحی و ارائه مدل جامع رتبه بندی شرکتهای بیمه ایران
2)بررسی تاثیرات ورود شرکت های بیمه خارجی به بازار بیمه کشور
3) بررسی راهکارهای ارتقاء سیستم نظارتی صنعت بیمه با رویکرد کاهش تخلفات بیمه ای
4) شناسائی روش های تبلیغاتی موثر بر توسعه بیمه در کشور
5) طراحی و ارائه بیمه نامه‌های جدید با توجه به نیازهای بازار کشور
6) بررسی روشهای توانمند سازی صنعت بیمه (از منظر ابعاد انسانی ، فنی ، مالی)
7) شناسایی عوامل موثر بر افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران و ارائه راهکارهای برای افزایش آن
8) بررسی توان مالی شرکتهای بیمه و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء آن
9) بررسی پیامدهای طرح تحول اقتصادی کشور بر صنعت بیمه کشور
10) بررسی روش‌های تقویت و توسعه بیمه‌های اعتباری (credit insurance)
11) شناسایی روشهای توسعه بیمه‌های اتکایی در کشور
12) بررسی راهکارهای افزایش اعتبار و اطمینان مردم نسبت به صنعت بیمه کشور
(13 راهکارهای گسترش فرهنگ مناسب بیمه و بهبود ضریب نفوذ بیمه
(14 ارائه طرح های بیمه خرد و نحوه اجرای آن ، برای اقشار کم در آمد و مناطق روستایی به منظور گسترش فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ
(15 بهبود شبکه فروش بیمه کشور
(16 راهکارهای گسترش های بیمه های الکترونیک
(17 یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات و نقش IT
(18 راهکارهای عملی مقابله با تقلب در بیمه نامه های مختلف
ذیلاً توضیحاتی در خصوص هرکدام از اولویت‌های فوق ارائه می‌گردد.
1 ) طراحی و ارائه مدل جامع رتبه بندی شرکتهای بیمه ایران
در رابطه با ارائه مدل نکته قابل اهمیت شناسائی دقیق و صحیح متغیرها،شاخص ها،معیارها و زیر معیارهایی است که بتوان بر مبنای آنها دست به رتبه بندی و اولویت بندی صحیح شرکتهای بیمه ای بزنیم .نکته مهم دیگر این است که این رتبه بندی بر اساس چه فاکتورهائی صورت بپذیرد؟ بایستی تا حد ممکن از حالت کلی گوئی و کلیشه بودن خارج شود. این رتبه بندی زمانی اهمیت پیدا میکند ، که مشتریان صنعت بیمه این تفاوت را در بین شرکتهای بیمه ای به خوبی احساس کنند و این تمایز بایستی در چارچوب موازینی همچون تنوع در ارائه خدمات بیمه ای ، رضایت مندی مشتریان ، تکریم ارباب و رجوع ، پرداخت به موقع خسارت از طرف شرکتهای بیمه ای به خسارت دیدگان و ...... باشد.
اگر شرکتهای بیمه ای بر مبنای فاکتورهائی که در بالا ذکر کردیم رتبه بندی شوند نه تنها باعث ارتقاء کیفی کار خود می شوند بلکه حس رقابت پذیری نیز در بین شرکت های بیمه ای تقویت می شود و این رقابت سالم منجر به رشد کل صنعت بیمه در کشور می شود . وجود یک مدل جامع و کامل رتبه بندی از شرکتهای بیمه ای می تواند کمک شایانی در جهت اخذ تصمیمات واتخاذ سیاستها و خط مش های گرفته شده از سوی سران بیمه کشور باشد.
مدل پیشنهادی ارائه شده بایستی بر مبنای فاکتورهایی همچون:
ا) درجه و اهمیت رتبه بندی از لحاظ کیفیت خدمات ارائه شده چگونه باید باشد؟
2) اولویت قرار دادن متغیرهایی همچون رضایت مندی مشتریان/تکریم ارباب و رجوع/مدیریت ارتباط با مشتری تا چه حد می تواند منجر به ایجاد یک مدل جامع و کامل گردد؟
3) کاربردی بودن مدل و اینکه قابلیت اجرایی داشته باشد، تا چه حد باعث رشد صنعت بیمه می گردد؟
4) مدل بایستی بگونه ای طراحی شود که با بررسی متغیرهای موجود در مدل بتوانیم راهکارهای عملی و کاربردی در جهت رشد وتعالی صنعت بیمه ارائه دهیم.

2 )بررسی تاثیرات ورود شرکت های بیمه خارجی به بازار بیمه کشور
ورود شرکت های بیمه خارجی به کشور می تواند از چند دیدگاه مورد ارزیابی قرار بگیرد:
• آیا ورود شرکتهای بیمه خارجی باعث ایجاد رقابت بیشتر در بین شرکتهای بیمه ای داخل کشور می شود؟
• آیا ورود این شرکتها برای شرکتهای بیمه ای داخلی می توانند در حکم یک عامل انگیزشی باشند؟
• آیا با ورود این شرکتهای بیمه ای ظرفیت بالقوه و بالفعل بیمه کشور به حداکثر میزان خود خواهد رسید؟
• تا چه حد ورود اینگونه شرکتهای بیمه ای به داخل صنعت بیمه کشور باعث کم شدن سهم بازار شرکتهای داخلی می گردد؟
با توجه به سوالات مطرح شده در بالا می توانیم این موارد را ذکر کنیم:
1) نقطه قوت: ایجاد رقابت بین شرکتها داخلی/ تقسیم سهم بازار و خارج شدن بیمه از انحصار دولت/ورود بیمه نامه های جدید به صنعت بیمه کشور و .......
2 ) نقطه ضعف: عدم وجود یک پیشینه قابل قبول در صنعت بیمه کشور/ عدم آشنائی با صنعت بیمه کشور/عدم آشنائی با قوانین و مقررات کشور/ وجود افزایش ریسک در صنعت بیمه و .......
3 ) فرصت ها: بعنوان یک تجربه مفید در صنعت بیمه کشور/ارزیابی پتانسیل بالقوه و بالفعل صنعت بیمه کشور/ مقایسه بین شرکت های داخلی بیمه با شرکتهای خارجی از لحاظ عملکرد کاری و ........
4 ) تهدیدات: عدم اطمینان و اعتماد کافی به اینگونه شرکت های خارجی از طرف مشتریان صنعت بیمه/ احتمال ورشکستگی اینگونه شرکتها بعلت عدم شناخت صنعت بیمه کشور و .......
3) بررسی راهکارهای ارتقاء سیستم نظارتی صنعت بیمه با رویکرد کاهش تخلفات بیمه ای
حالت خوش بینانه و آرمانی این است که در صنعت بیمه تخلفی صورت نپذیرد اما با توجه به واقعیتهای موجود بایستی از طریق ارئه راهکارهای کاربردی تا حد ممکن این تخلفات را به حداقل رساند. در این بین بیمه مرکزی ج.ا.ا بایستی با اتخاذ سیاست های مناسب و تدوین استراتژی های نظارتی قدم مهمی در راستای به حداقل ر
در جهت بهبود ارتقاء سیستم های نظارتی می توان مواردی را عنوان کرد :
1) نحوه اجرای یک سیستم نظارتی مناسب بایستی به چه شکلی باشد؟
2) سیستم نظارتی بایستی حالت پیش گیرنده ای داشته باشد تا اینکه حالت یک تکلیف باشد؟
3)سلسله مراتب نظارت و کنترل بایستی چگونه باشد؟
4) سیستم نظارتی کل به جزء مناسب تر هست یا سیستم نظارتی جزء به کل؟
5) بررسی و شناسایی صحیح تخلفات بیمه ای تا چه در در اجرای مناسب یک سیستم نظارتی می تواند موثر باشد؟
4 ) شناسائی روش های تبلیغاتی موثر بر توسعه بیمه در کشور
انتخاب روش مناسب برای تبلیغات محصول یا خدمات در بازاریابی با توجه به اینکه آن محصول یا خدمت در کدام یک از مراحل سیکل منحنی عمر محصول یا خدمات باشد، متفاوت است. اینکه آن محصول یا خدمت در مرحله جنینی یا رشد یا بلوغ و یا مرحله افول باشد نوع تبلیغات برای آن متفاوت است . تبلیغات در صنعت بیمه بایستی به صورتی باشد که تاثیر گذاری آن بروی دید مشتریان به وضوح مشخص باشد.
در رابطه با شناسائی روش های تبلیغاتی موثر بر توسعه بیمه در سطح کشور می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1)روش های تبلیغات مناسب در جهت توسعه صنعت بیمه چگونه باید باشد؟
2)تبلیغات بایستی به محتوای بیمه بپردازد یا به ابعاد ظاهری بیمه توجه کند؟
3) تبلیغات بایستی در جهت توسعه بیمه گام بردارد و یا اینکه به بعد کیفیت ارائه خدمات بپردازد؟
4) تبلیغات بیمه ای در جهت توسعه امر بیمه باید بصورت مقطعی باشد یا اینکه بصورت دائمی این امر صورت بپذیرد؟
5) طراحی و ارائه بیمه نامه های جدید با توجه به نیازهای بازار کشور
بر اساس این عنوان انتظار می رود که نکات ذیل مد نظر گرفته شود :
- بررسی کارشناسانه از بازار صنعت بیمه و نیازهای مشتریان این صنعت ( بیمه گذاران ) با هدف تامین خواسته این گروه از طریق ارائه و طراحی بیمه نامه های جدید
- بررسی و مقایسه تطبیقی از بیمه نامه های موجود در کشورهای پیشرو در امر بیمه همچون آمریکا ، آلمان ، سوییس ، انگلیس و ... وارائه سهم و میزان حق بیمه تولیدی هر یک از این بیمه نامه ها در کشور های مطرح در داخل و در سطح بین الملل ، در مقایسه با کشورمان ایران
- بررسی پیش نیازهای لازم قبل از طراحی بیمه نامه های جدید در صنعت بیمه
6)بررسی روشهای توانمند سازی صنعت بیمه ( از منظر ابعاد انسانی ، فنی ، مالی )
بر اساس این عنوان انتظار می رود که نکات ذیل مد نظر گرفته شود :
- بررسی روشهای توانمند سازی صنعت بیمه ( از منظر ابعاد انسانی ، فنی ، مالی ) در دنیا و ارائه راهکار مناسب برای پیاد ه سازی آن در کشور
- بررسی ابعاد انسانی با تاکید بر رضایتمندی ، آموزش کلیه پرسنل صنعت بیمه و توجه به مهارتهای لازم عالی و استراتژیک صنعت
- بررسی مالی با تاکید بر شیوه های مدرن مدیریت ریسک در دنیا در جهت کاهش خسارتهای صنعت ، بررسی همکاری سازمانهای دخیل در امر بیمه وزارت راه ، راهنمایی و رانندگی و ... با صنعت بیمه در جهت کاهش خسارتهای صنعت
- پیشنهاد سرمایه گذاری مطلوب و بهینه در بخش های مختلف بازار شامل سهام ، صادرات و واردات ، ساختمان ، اوراق قرضه و مشارکت
7)شناسایی عوامل موثر بر افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران
بر اساس سند چشم انداز 20 ساله انتظار می‌رود که در انتهای دوره چشم انداز (1404) کشور ما از لحاظ اقتصادی قدرت اول منطقه باشد. بدیهی است که یکی از مهمترین الزامات توسعه اقتصادی تقویت و توسعه امنیت آن و نیز کاهش و کنترل ریسکهای اقتصادی و افزایش بسترهای سرمایه‌گزاری است. ضریب نفوذ بیمه کشور که انتظار می‌رود از وضعیت موجود بهتر و بیشتر شود یکی از کلیدی‌ترین نسبتها و شاخص‌های توسعه بیمه در کشور است. تاکنون مطالعات علمی که به صورت مفصل و همه جانبه عوامل موثر بر افزایش ضریب نفوذ بیمه را بررسی نماید، در کشور انجام نگرفته‌است. در این اولویت درصدد آن هستیم که متغیرها، مولفه‌ها و عواملی که در کشور می‌تواند باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه شود شناسایی و مورد کنترل قرار گیرد ( از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای داخلی و خارج از کشور) که نهایتاً با اجرا کردن یافته‌های تحقیق شاهد افزایش ضریب نفوذ بیمه کشور شویم.


8) بررسی توان مالی شرکتهای بیمه و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء آن
در این عنوان انتظار می‌رود که الف: مدل‌ها و روش‌های جامع و به‌روز محاسبات میزان توان مالی شرکتهای بیمه شناسایی شود. ب: مدل‌ها و روش‌های نظارتی بر وجود توان مالی شرکتها متناسب با پوشش‌های بیمه‌ای آنها ارائه شود ج. راهکارهایی که شرکتها بتوانند توان مالی خود را افزایش دهند، مطرح شود. نهایتاً راهها و روش‌هایی که نهادهای نظارتی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای بیمه‌ای باید رعایت نمایند، مشخص گردد.
9) بررسی پیامدهای طرح تحول اقتصادی کشور بر صنعت بیمه کشور
با توجه به اهمیت طرح تحول اقتصادی در همه ابعاد زندگی مردم و نیز تاثیری که بر صنعت بیمه دارد این موضوع مطرح شده‌است. این موضوع درصدد آن است که: 1- تاثیرات بالقوه و بالفعل طرح تحول اقتصادی کشور بر صنعت بیمه کشور را مشخص نماید. 2- با توجه به طرح تحول اقتصادی کشور، صنعت بیمه باید چه اقداماتی انجام دهد که بتواند وضعیت بهتری را پیش‌رو داشته‌باشد. 3- صنعت بیمه کشور برای انجام بهتر طرح تحول اقتصادی کشور چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد.
10) بررسی روش‌های تقویت و توسعه بیمه‌های اعتباری (credit insurance)
با توجه به اهمیت روز افزون بیمه‌های اعتباری در دنیا و کشور و نیز با توجه به اینکه شرکتهای بیمه‌ای کشور هنوز بصورت مطلوبی در این زمینه فعالیت نداشته‌اند، با ارائه این عنوان انتظار می‌رود که انواع بیمه‌های اعتباری موجود بررسی و محاسن و مزایای آنها شناسایی شوند، نحوه اجرایی کردن این بیمه‌نامه‌ها در کشور مطرح شده، محدودیتها و موانع توسعه آن در کشور مطرح شود و مناسبترین راهکارهای افزایش این نوع بیمه‌نامه‌ها درکشور (با توجه به مطالعات تطبیقی) ارائه شود.
11) روشهای توسعه بیمه‌های اتکایی در کشور:
بیمه‌های اتکایی نقطه اتکاء و پشتیبان فعالیتهای هر شرکت بیمه‌ای است که ریسکهای متعددی را پوشش دهد. متاسفانه برخی مواقع کشور ما را با محدودیتهایی روبرو می‌نمایند که در استفاده از بیمه‌های اتکایی شرکتهای بین‌المللی به مشکل بر می‌خورد. در سالهای اخیر صنعت بیمه کشور در راستای تقویت بیشتر خود و اقتصاد کشور و نیز توسعه استقلال اقتصادی کشور در حوزه بیمه‌های اتکایی اقداماتی انجام داده‌ تا از وابستگی شرکتهای بیمه‌ای به شرکتهای خارجی کاسته شود. در این عنوان انتظار می‌رود که: 1- نحوه پوشش دادن بیمه‌های اتکایی در داخل کشور بررسی شود 2- اقدامات داخلی در جهت تقویت بیمه‌های اتکایی داخلی مورد بررسی قرار گیرد. 3- روش‌های کم اثر کردن محدودیت‌های ایجاد شده در بیمه‌اتکایی بررسی گردد.


12) بررسی راهکارهای افزایش اعتبار و اطمینان مردم نسبت به صنعت بیمه کشور
متاسفانه هنوز بیمه نزد خانواده‌های ایرانی جایگاه مناسب خود را پیدا نکرده‌ و ضریب نفوذ بیمه هنوز به میزان ایده‌آل نرسیده‌است. به نظر می‌رسد که شاید یکی از دلایل این وضعیت این باشد که مردم کشور تاکنون آن اعتبار و اطمینان لازم را به فعالیتهای بیمه‌ای و محاسن و مزایای آن نداشته‌باشند. منظور از ارائه این عنوان آن است که: 1- میزان اعتبار و اطمینان مردم نسبت به صنعت بیمه کشور شناسایی شود 2- مهمترین اقدامات و راهکارهای متناسب با شرایط و ویژگی‌های کشور برای افزایش اعتبار و اطمینان مردم نسبت به صنعت بیمه کشور مطرح شود.
علاوه بر موضوعات مذکور، گروه از موضوعات جدیدی که در خصوص موارد ذیل در قالب تالیف و ترجمه کتاب، طرح و مقاله پژوهشی و پایان‌نامه دانشجویی، پیشنهاد شودنیز استقبال می‌کند:
عناوين حوزه‌ها / زمينه‌هاي پژوهشي:
1- مشكلات ناشي از زيرساختها در صنعت بيمه كشور:
- زيرساخت‌هاي اداري
- زيرساخت‌هاي فرهنگي و سياسي
- زيرساخت‌هاي اجتماعي
- زيرساخت‌هاي اقتصادي
- زيرساخت‌هاي فناوري و تكنولوژي
- ............
- ..........

2- مسائل مرتبط با فرايندهاي عملياتي و مديريتي در صنعت بيمه:
- برنامه‌ريزي (در سطوح عملياتي و استراتژيك)
- نظارت، ارزشيابي و كنترل
- محاسبه حق بيمه در رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي
- راهها و روش‌هاي توسعه و تقويت شركتهاي غيردولتي و خصوصي بيمه
- راهها و روش‌هاي توسعه و تقويت وضعيت رقابتي بازار بيمه
- برآورد خسارت در صنعت بيمه، راههاي جلوگيري از كلاهبرداري‌هاي بيمه‌اي و كاهش آن
- زنجيرة ارزشي و زنجيرة تامين در شركت‌ها و صنعت بيمه
- .........
- .........
3- چالش‌هاي نوآوري‌ در صنعت بيمه:
نوآوري و خلاقيت در محصول، نوآوري در فرايند‌هاي توليد و توزيع و حوزة بين‌الملل، چالشها و مسايل مربوط به نوآوري‌هاي صنعت بيمه كشور و ................

4- مشكلات و مسائل ساختاري و رفتاري صنعت بيمه:
- مسائل ساختاري مرتبط با صنعت بيمه كشور و سازمان‌هاي مربوط به آن
- مسائل حاكميتي مرتبط با شركتهاي بيمه
- تعامل صنعت بيمه با بازارهاي سرمايه و پول و ساير نهادهاي مرتبط
- مسائل رفتاري در سطح شركتها و صنعت بيمه
- ............
- ............
5- چالش‌هاي منابع انساني در صنعت بيمه كشور:
- مباحث مرتبط با ارتقاء و توسعة منابع انساني در صنعت بيمه
- آسيب شناسي آموزش در صنعت بيمه و ارائه روش‌هايي براي بهبود آن
- ............
- ..........
6- مسائل مربوط به حوزة بين‌الملل:
- مطالعات تطبيقي در حوزه‌هاي مختلف بيمه
- الگوگيري و استفاده از تجربيات كشورهاي پيشرفته در زمينه‌هاي مختلف بيمه‌اي
- رتبه‌بندي‌هاي بين‌المللي شركت‌هاي بيمه
- مباحث مربوط به بيمه‌هاي اتكايي و روش‌هاي جايگزين
- ............
- ..........
7- مباحث مديريت ريسك:
- تدوين استانداردهاي مديريت ريسك
- مديريت ريسك شركتهاي بيمه
- شيوه‌هاي ارزيابي و محاسبه ريسكها
- جايگاه مديريت ريسك در صنعت بيمه
- .........
8- مسائل استراتژيك مرتبط با صنعت بيمه

9- مسائل مرتبط با بازاريابي و بازاررساني در صنعت بيمه

10- مسائل و مباحث مربوط به اكچوئري (آمار در بيمه)

11- ساير عناوين و حوزه‌هاي پيشنهادي
 


بازگشت

 
کلیه حقوق این پايگاه متعلق به پژوهشكده بيمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوري اسلامي ايران بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است