عنوان گروه خبري / سخنرانی .
  • ساعت : ۲۰:۱۱:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ 
  • کد خبر : ۳۳۰۸
بودجه كل كشور در سال 1399 در پژوهشكده بیمه بررسی شد
سخنرانی بررسی بودجه کل کشور در سال 1399 عصر امروز 14/11/98 با ارائه دکتر مهدی پازوکی و محمد کردبچه در پژوهشکده بیمه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه دکتر مهدی پازوکی در ارائه خود بودجه کل کشور را در دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مورد بررسی قرار داد.
وی همچنین  منابع بودجه و مصارف عمومی آن را به تفکیک بررسی کرد و سپس سیاست های مورد نظر در اجرای بودجه سال 1399 را در سه دسته سیاست های مصرف اعتبارات هزینه ای، سیاست های مصرف اعتبار تملک دارایی های سرمایه وسیاست های مصرف اعتبار تملک دارایی های مالی برشمرد.
  در ادامه محمدکردبچه ضمن معرفی طرح اصلاح ساختار  بودجه بر اساس چهار محور درامدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ثبات و توسعه و اصلاحات نهادی بودجه ریزی، اشاره نمود که بودجه سال ۱۳۹۹ بر اساس اجرای برخی از این اصلاحات تدوین شده است. وی همچنین عدم تناسب دوره های سیاسی و دوره های برنامه ای، عدم تدوین برنامه های اجرایی برای برنامه های توسعه، انعطاف ناپذیری برنامه های توسعه و عدم توجه کافی به شفافیت و پاسخگویی را مهمترین مشکلات نظام تدوین برنامه برشمرد و بر این اساس تدوین بودجه مبتنی بر عملکرد را یکی از راهکارهای حل این مشکلات دانست.  محمد کردبچه در ادامه به تبیین دقیق بودجه سال ۱۳۹۹ از دیدگاه منابع و مصارف پرداخت و مهمترین مزایا و معایب آن را بررسی نمود. چهارچوب اصلاحات بودجه ای پشتیبان رشد پایدار اشتغال زا  و مراحل اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی برعملکرد در چارچوب های برنامه عملیاتی دوسالانه از دیگر موارد مطرح شده دراین سخنرانی بود و در انتها به شرح اقدامات انجام شده در راستای استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد پرداخته شد.

دریافت فایل ارائه دکتر پازوکی

دریافت فایل ارائه محمد کردبچه

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    پژوهشکده بیمه
    V5.6.6.0