• ساعت : ۱۳:۵۵:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ 
  • کد خبر : ۳۳۱۳
برگزاری آزمون های آداب و بیمه های زندگی در اسفندماه
نظر به درخواست مکرر متقاضیان شرکت در آزمون‌های بیمه که موفق به ثبت نام درآخرین آزمون اعلامی نشده اند، آزمون های آداب و نمایندگی فروش بیمه های زندگی پانزدهم اسفند ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.


به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، متقاضیان شرکت در آزمون آداب باید از تاریخ یکم تا پنجم اسفندماه امسال با مراجعه به سامانه آزمون پژوهشکده بیمه نسبت به ثبت نام اقدام کنند و کارت خود را از نیز از طریق سامانه مذکور در تاریخ دوازدهم اسفند ماه دریافت نمایند.
همچنین ثبت نام آزمون بیمه‌های زندگی از تاریخ ششم لغایت دهم اسفند ماه انجام خواهد شد و زمان دریافت کارت این آزمون نیزدوازدهم اسفند ماه سال جاری است.

 

امتیاز :  ۴.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    پژوهشکده بیمه
    V5.6.6.0