• ساعت : ۱۵:۳۹:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ 
  • کد خبر : ۳۳۱۴
تدوین نقشه راه صنعت بیمه در مواجهه با تغییر اقلیم با مشاركت پژوهشكده بیمه و سندیكای بیمه گران ایران
با ارائه نتایج بررسی های اخیر میز حوادث فاجعه آمیز پژوهشکده بیمه در ارتباط با بررسی اثرات تغییر اقلیم بر صنعت بیمه در جمع مدیران این صنعت، که در آن به لزوم توجه بیشتر به بحث مواجهه با تغییر اقلیم تاکید شد، تشکیل کمیته تغییر اقلیم در سندیکای بیمه گران ایران مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده در جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران که صبح  امروز دوشنبه 21 بهمن ماه و  با حضور رییس سازمان مدیریت بحران کشور، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران رییس پژوهشکده بیمه و مدیران عامل شرکت های بیمه تشکیل شد، نقشه راه صنعت بیمه در مواجهه با تغییر اقلیم پیشنهاد شد و مورد موافقت قرار گرفت .
در این جلسه دکتر کردبچه رییس پژوهشکده بیمه با اشاره به اهمیت بحث تغییر اقلیم به عنوان یکی از مهمترین مباحث روز جهان که کشورها و صنایع مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد گفت: برای صنعت بیمه هم این بحث از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا ریسک های مختلفی که صنعت بیمه پوشش می دهد را تحت تاثیر قرار می دهد.
رییس پژوهشکده بیمه افزود: هوش مصنوعی و تغییر اقلیم دو موضوع بسیار مهمی هستند که در سال های آینده اقتصاد و جوامع را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند و صنعت بیمه برای مواجهه با آنها باید برنامه ریزی و آمادگی مناسب داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه تغییر اقلیم هم به سبب طرح ریسک های جدید و هم به دلیل تغییر ریسک های قبلی برای صنعت بیمه موقعیت ها و حوزه های فعالیت جدیدی را به وجود می‌آورد گفت: در عین حال این موضوع به دلیل تاثیری که روی شدت و تواتر خسارات ناشی از حوادث طبیعی می گذارد برای صنعت بیمه یک تهدید نیز تلقی می شود و به همین دلیل در طول دو دهه گذشته صنعت بیمه در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و اروپا توجه ویژه ای به این موضوع شده است و امروز این کشورها در مدیریت مواجهه با تغییر اقلیم در مرحله متمرکز قرار دارند در حالیکه در ایران صنعت بیمه اغلب انفعالی با مسائل و حوادث طبیعی برخورد می کند.
دکتر کردبچه خاطرنشان کرد بر این اساس پژوهشکده بیمه با مطالعه تجربیات جهانی در تدوین نقشه راه مواجهه صنعت بیمه با تغییر اقلیم، تهیه این نقشه را در دستور کار خود قرار داده که در آن دو بخش اصلی شامل بخش های ادراکی و شناختی توسط میز حوادث فاجعه آمیز پژوهشکده بیمه انجام خواهد شد و  بخش عملیاتی و اجرایی آن توسط کمیته ای در صنعت با مدیریت سندیکای بیمه گران ایران پیش بینی شده است.
شایان ذکر است در این جلسه مقرر شد پژوهشکده بیمه با سازمان مدیریت بحران در خصوص مطالعات و برنامه ریزی مناسب برای مواجهه با بحث تغییر اقلیم همکاری نماید.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    پژوهشکده بیمه
    V5.6.6.0