• ساعت : ۱۲:۲:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ 
  • کد خبر : ۳۳۲۵
تشكیل شورای راهبردی توسعه مدیریت بیمه مركزی
شورای راهبردی توسعه مدیریت بیمه مرکزی با هدف طراحی ساز و کارهای مناسب برای اجرایی نمودن سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری بیمه مرکزی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه اعضای این شورا را مفید امینی معاون نظارت  بیمه مرکزی، دکتر کرد بچه رییس پژوهشکده بیمه، دکتر باقری مدیرکل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی  و کاظم فیروز پوری بند پی مدیرکل بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی تشکیل می دهند.

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    پژوهشکده بیمه
    V5.6.6.0