• ساعت : ۱۴:۴۱:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ 
  • کد خبر : ۳۳۴۰
همكاری پژوهشكده بیمه و پژوهشگاه قوه قضاییه
با توجه به ضرورت همکاری صنعت بیمه و دستگاه قضایی کشور، تفاهم نامه همکاری بین پژوهشکده بیمه و پژوهشگاه قوه قضاییه امضا شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه در این تفاهم نامه که به منظور لزوم شناخت دقیقتر دستگاه قضا از صنعت بیمه و الزامات فنی آن و همچنین ضرورت ایجاد گفتمان مشترک میان قوه قضاییه و صنعت بیمه تنظیم شده است، همکاری و مشارکت طرفین در زمینه بهره گیری از دانش و تجربیات قضات محترم، تبادل اطلاعات مشارکت و ارائه محتوا و آراء قضایی مورد نیاز جهت برگزاری جلسات نقد رای و مدیریت جلسات مربوط، بهره مندی از ظرفیت های علمی- تخصصی و پژوهشی اساتید، قضات و پژوهشگران جهت تولید پیش نویس لوایح و مقررات مورد نیاز و نیز تنقیح قوانین و مقررات حوزه فعالیت مربوطه از جمله موارد همکاری های مشترک عنوان شده است.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    پژوهشکده بیمه
    V5.6.6.0