• ساعت : ۱۱:۲۵:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ 
  • کد خبر : ۳۳۷۰
كرونا پیشرانه‌ای برای تحول دیجیتال در صنعت بیمه
شیوع ویروس کرونا صرف‌نظر از چالش‌هایی که برای صنعت بیمه به همراه داشته، با ایجاد تغییر اجباری برای انسان و جامعه، موجب تغییر فرهنگ‌های کاری و تسریع حرکت به سمت کانال‌های توزیع دیجیتال و ایجاد یک جامعه با تعاملات مستقیم انسانی کمتر خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، گزارش پژوهشی "آثار شیوع کرونا بر شبکه فروش و مدیریت منابع انسانی صنعت بیمه" به بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم پاندمی کرونا بر شبکه فروش و مدیریت منابع انسانی در صنعت بیمه پرداخته است.
اثرات غیرمستقیم شیوع ویروس کرونا بر صنعت بیمه، از سمت تقاضا نشات گرفته و موجب کاهش حجم مبادلات و کاهش حق‌بیمه تولیدی می‌شود.
آثار غیرمستقیم در کوتاه‌مدت مدیران شرکت‌های بیمه را با چالش‌های مربوط به منابع انسانی، سرمایه‌گذاری شرکت و پرداخت خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا به بیمه‌گذاران مواجه کرده است.
این آثار در بلندمدت به نگاه عمیق بیمه‌گران به نقش بیمه در جهان و برنامه‌ریزی در جهت بقای کسب‌و‌کار خود منجر خواهد شد و ارائه محصولات جدید با پارامترهای خاص و قیمت متناسب با آن، در نظر گرفتن برخی محدودیت‌ها برای کاهش قیمت انواع بیمه‌نامه و ارائه بیمه‌های پاندمی به طور مجزا از نتایج احتمالی آن خواهد بود.
بر اساس یافته‌های این گزارش، مهمترین اثر مستقیم شیوع ویروس کرونا بر نمایندگان بیمه، انتقال درخواست‌های خرید از نمایندگی‌ها به سمت کانال‌های توزیع دیجیتال است. الزام به دورکاری و هدایت تقاضای بیمه‌گذاران به سمت کانال‌های عرضه دیجیتال به عنوان راهکاری برای حفظ سلامت کارکنان و بقای کسب‌و‌کار، می‌تواند دوره شیوع ویروس کرونا را به دوره‌ای برای برنامه‌ریزیِ بهره‌وری، آموزش و دستیابی به واسطه‌های مناسب و مشتریان جدید تبدیل کند.

متن کامل این گزارش در آدرس http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4946/Articles/view/14643/1212 قابل دسترسی است.

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    پژوهشکده بیمه
    V5.6.6.0