• ساعت : ۸:۲۲:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ 
  • کد خبر : ۳۳۷۹
تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصاد مهمترین موانع افزایش ضریب نفوذ بیمه در ایران
متوسط تورم بالا و بی‌ثباتی تورم، درآمد سرانه پایین، بی‌ثباتی اقتصاد و کیفیت پایین عوامل نهادی، نقش تعیین کننده ای در محدود شدن ضریب نفوذ بیمه دارند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، گزارش پژوهشی "ضریب نفوذ بیمه؛ مروري بر واقعیت‌هاي آماري" ضمن ارائه حقایق آماری مرتبط با ضریب نفوذ بیمه، به بررسی وضعیت این شاخص در ایران و گروهی از کشورهای منتخب می‌پردازد. ضریب نفوذ بیمه به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های سنجش عملکرد بیمه، بیانگر نسبت حق بیمه‌های تولیدی به تولید ناخالص داخلی است.
از آن‌جا که حق‌بیمه و تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و فزاینده دارند، با بزرگ شدن اقتصاد، ضریب نفوذ بیمه نیز افزایش می‌یابد اما افزایش و رشد مثبت آن، لزوما به معنای گسترش صنعت بیمه در کشور نیست. زیرا کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد نرخ‌های حق بیمه (بیش از