• ساعت : ۱۳:۳۸:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ 
  • کد خبر : ۴۳۹۵
خرید بیمه‌نامه بعد از وقوع حادثه و فوت، شایع‌ترین تقلب در خرید بیمه‌های زندگی
بیش از 80درصد از تقلب‌های صورت گرفته در بیمه‌های زندگی، در خرید بیمه‌نامه بعد از وقوع حادثه و فوت و در حوزه خرید بیمه‌نامه بعد از ابتلا به بیماری‌های خاص صورت می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، طرح پژوهشی" شناسایی شگردهای تقلب بیمه‌گذار علیه بیمه‌گر در بیمه‌های زندگی در ایران و کشورهای منتخب " با هدف شناسایی شگردهای تقلب بیمه‌گذار علیه بیمه‌گر و  بررسی آماری پرونده‌های تقلب به منظور بررسی زوایای بیشتر شگردهای تقلب انجام شده است. 

با توجه به این‌که شناسنامه مصادیق تقلب در هیچ یک از رشته‌های بیمه‌ای از جمله بیمه زندگی نسخه مشابه بومی و بین‌المللی ندارد، تدوین شناسنامه مربوط به مصادیق و شگردهای تقلب بیمه‌گذار علیه بیمه‌گر در انواع بیمه‌های زندگی از دیگر اهداف اصلی این طرح پژوهشی است.
به‌کارگیری فنون شناسایی تقلب برای پیشگیری از وقوع تقلب در سیستم‌های بیمه‌ای امری ضروری بوده و ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی بیمه‌گران، موجب جلب اعتماد سایر بیمه‌گذاران و حفظ و ارتقاء سهم بازار بیمه‌گران به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات مالی قابل اط