• ساعت : ۱۴:۵۶:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ 
  • کد خبر : ۴۴۰۱
سرعت در پرداخت خسارت و پایین بودن هزینه‌های عملیاتی ؛ مهمترین مزیت بیمه‌های پارامتریك
بیمه‌های پارامتریک به دلیل سرعت در پرداخت خسارت و پایین بودن هزینه‌های عملیاتی، گزینه بسیار مناسبی برای بهبود استراتژی‌ها و افزایش ظرفیت‌ کشور در مواجهه با فجایع طبیعی و تبعات منفی بعد از وقوع آن به شمار می‌رود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، "گزارش توجیهی ارائه بیمه‌های پارامتریک در ایران" به بررسی سازوکارهای ارائه بیمه‌های پارامتریک در ایران، مزایا و چالش‌های آن و تجارب برخی کشورها در پیاده‌سازی این محصول بیمه‌ای پرداخته است. در دو جزء "شاخص ریسک جهانی بلایای طبیعی"، ایران جزء کشورهای با ریسک کم در "ریسک در معرض بودن" و جزء کشورهای با ریسک متوسط در "ریسک آسیب‌پذیری" قرار دارد. ریسک آسیب‌پذیری، خود شامل آمادگی در برابر خطر، مقابله با خطرات طبیعی و تطابق‌پذیری است که ایران در سه زیر‌شاخص مذکور به ترتیب دارای سطح ریسک خیلی پایین، زیاد و متوسط است. در واقع ضعف اصلی کشور در ظرفیت مقابله و تطابق‌پذیری در بلندمدت بود