دکتر فربد خانی زاده

عضو هیأت علمی

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
22084084 / 182
تحصيلات : 
کارشناسی :ریاضی دانشگاه شهید بهشتیکارشناسی ارشد :ریاضی- دانشگاه اوترخت (Utrecht)دکتری :ریاضی کاربر
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

مرتبه : استادیار، هیأت علمی

پژوهشکده بیمه
V5.6.6.0