تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بیمه مسافرتی

دکتر اسماء حمزه(عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه)

بهار 1399

بیماری‌های همه‌گیر، امری اجتناب‌ناپذیر هستند و در گذشته نیز به طور مداوم، رخ داده‌اند. آمادگی جهان برای مواجهه با یک بیماری همه‌گیر به دلیل همکاری‌های بین‌المللی و مراقبت‌های بهداشتی بهتر، نسبت به گذشته پیشرفت کرده است. با این حال، رشد جمعیت، شهرنشینی و افزایش تحرک جهانی ممکن است به یک بیماری سریعتر و گسترده‌تر منجر شود. مانند بلایای طبیعی، خطرات بیماری‌های پاندمی و اپیدمی از بین نمی‌رود و ادامه خواهد یافت. بنابراین باید محصولات و پوشش‌های مرتبط با ریسک‌های مربوط به آن در صنعت بیمه گنجانده شود.
ویروس کرونا با نام COVID-19  برای اولین بار در 31 دسامبر 2019 در استان هویی چین گزارش شد. این ویروس روی صنایع مختلف از جمله صنعت بیمه تأثیر بسزایی گذاشته است. در این گزارش، به بررسی اثرات کووید-19 بر بیمه‌های مسافرتی پرداخته شده است. لذا، ابتدا ریسک‌های تحت پوشش این بیمه بیان