آثار شیوع کرونا بر شبکه فروش و مدیریت منابع انسانی صنعت بیمه

شاهین طیار، مسئول میز مطالعات مدیریتی بیمه

بهار 1399

پژوهش حاضر با هدف شناسایی آثار شیوع بیماری کرونا بر مدیریت منابع انسانی و شبکه فروش شرکتهای بیمه و ارائه راهکارهای اجرایی برای صنعت بیمه مبتنی بر روش شناسی مطالعه تطبیقی صورت گرفته است. بر اساس تحلیل محتوای مقالات و منابع بین‌المللی، آثار شناسایی شده در دو دسته اثرات مستقیم و غیرمستقیم مورد بررسی قرار گرفت. آثار غیر مستقیم شیوع بیماری کرونا بر مدیریت منابع انسانی و شبکه فروش در قالب ابعاد بلندمدت و فوری مؤثر بر مدیریت شرکت‌های بیمه تحلیل گردید. در ادامه، آثار مستقیم کرونا بر مدیریت منابع انسانی و شبکه فروش شرکتهای بیمه شامل کاهش تعداد درخواست‌های خرید و اختلال در کار شبکه‌های نمایندگی مورد بررسی قرار گرفت. در انتهای مقاله نیز، با نگاهی به وضعیت شبکه فروش بیمه در ایران، مقایسه حجم فروش اجزاء شبکه فروش بیمه و مطالعه واکنش‌های بین المللی در بخش بیمه و بررسی‌های انجام شده، اقدامات پیشنهادی جهت مقابله با آثار مستقیم و غیر مستقیم بیماری کرونا ارائه شده است.
بر اساس مطالعه واکنش‌های بین المللی در بخش بیمه و بررسی‌های انجام شده در بخش حاضر، اقدامات زیر در مقابله با آثار غیر مستقیم بیماری کرونا قابل ملاحظه می‌باشند:
•    اجرای برنامه‌های ترفیع فروش، کمپین‌های تبلیغاتی و برنامه‌های تخفیف فروش برای برخی از رشته‌های بیمه‌ای است تا از طریق رونق فروش و افزایش درآمدها، آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بر شبکه فروش کاهش یابد.
•    بازنگری در نقش صنعت بیمه در مورد مدیریت ریسک‌های اساسی ساختاری و اجتماعی
•    لزوم نگاه عمیق‌تر بیمه‌گران و تنظیم کننده‌ها (ناظران بیمه ای) به برنامه‌ریزی ادامه کسب و کار
•    ایجاد تیم‌های تصمیم گیری اضطراری چند وظیفه‌ای، تنظیم پروتکل‌های جدید ایمنی و اطمینان از اقدام سریعتر برای ایجاد هماهنگی در واکنش سازمان به ین شرایط
•    برقراری یک سیستم جامع ارتباطی به منظور آگاه سازی کارمندان، شبکه فروش و مشتریان در مورد وضعیت برنامه‌های ادامه فعالیت شرکت و دستورالعمل‌های مربوط به ایمن ماندن شخصی
•    استفاده از فرصت پیش آمده برای برنامه‌ریزی و آموزش
•    تسریع دیجیتالی شدن کانال‌های فروش
•    ممکن است بیمه‌گران شبکه‌های دفاتر فیزیکی خود را کاهش دهند و افراد بیشتری را به سمت دورکاری سوق دهند.  
•    تمرکز بیشتر روی اتوماسیون فرایندها برای راندمان بیشتر و انعطاف پذیری قابل پیش‌بینی خواهد بود.
•    بهبود شرایط و تجهیزات مورد نیاز برای دورکاری
•    بهبود تجربه دیجیتالی کارمند و مشتری
•    بسیج بخش مدیریت منابع انسانی برای پشتیبانی از سلامت جسمی و روانی کارکنان
•    بازنگری مدیریت نیروی کار و فرآیندهای مربوط به مدیریت ارزش مشتری، چابکی و اتوماسیون با یک ذهنیت انسانی
•    اعتمادسازی برای کارمندان و مشتریان
•    تقویت ارتباطات دیجیتال با مشتریان.
•    دیجیتالی کردن فرایندهای ارزیابی خسارت و پردازش‌های مربوط به آن
راهکارهای مقابله با آثار مستقیم شیوع بیماری کرونا بر شبکه فروش شامل «پیگیری و تسریع در اجرایی سازی آیین نامه بازاریابی محصولات بیمه‌ای بصورت آنلاین»، «استفاده از فن آوری، به عنوان مکمل و با هدف کمک به فروش نمایندگان»، «برنامه‌های افزایش کارمزد برای تحریک نمایندگان به جلوگیری از کاهش فروش» و «واریز نسبتی از کارمزد سال گذشته به عنوان علی الحساب کارمزد به حساب نمایندگان» می‌باشد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    V5.6.6.0