بررسی راهکارهای کاهش تاثیر تورم بر بیمه‌های زندگی

دکتر میترا قنبرزاده (عضو هیئت علمی و مسئول میز تخصصی بیمه‌های زندگی)

شماره 27

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    V5.6.6.0