مروری بر انواع زنجیر بلوکی و کاربردهای آن در صنعت بیمه

وحیده نورانی(مسئول میز تخصصی نوآوری)

شماره 61

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    V5.6.6.0