ماهنامه الكترونیكی تازه‌های بیمه ایران و جهان شماره 12

فروردین 1400

 

 

فهرست مطالب
پیشگفتار    
مطالب اصلی
    

1-    ظهور بیمه‌گر نمایی    
2-    حرکت به سمت رویکرد کانال همه‌جانبه ارتباط با مصرف کننده نهایی    
3-    ‌‌گزارش ریسک‌های جهانی مجمع‌جهانی اقتصاد 2021    

اخبار    

1-    سیستم‌های مدیریت نمایندگی: کلیدی برای افزایش بهره‌وری     
2-     دوراهی اشتباه پیش روی بیمه‌گران زندگی     
3-    کوید-۱۹ ، فرصتی استثنایی برای حمایت از نیازهای جدید مشتریان   

یک معرفی تازه  

-    کارخانه محصولات بیمه‌ای

یک مفهوم تازه    

-    مدل‌های پروکسی : اصطلاحی ناشناخته   

شخصیت برجسته علمی  

  -    دکتر احسان نیکبخت 

  تازه‌های نشر 

-    آینده بیمه از تحول‌آفرینی تا تکامل: جلد 1. مسئولان فعلی
-    کاهش خطرات اخلاقی در بیمه ریسک‌های سایبری    

 

امتیاز :  ۳.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها
    پژوهشکده بیمه
    V6.0.0.0