پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند 

 این نشریه از اواخر سال 1396 با عنوان "دو هفته نامه تازه‌هاي بيمه ايران و جهان" انتشار یافت و بعد از انتشار 66 شماره هم اکنون به صورت فصلنامه و در قالبی جدید ارائه می شود.

برای دریافت شماره های گذشته نشریه الکترونیکی تازه های بیمه ایران جهان از این قسمت استفاده نمایید.

 

 


گروه دورانV5.7.13.0