دکتر فرزان خامسیان

سرپرست گروه پژوهشی مطالعات کلان

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
22078621
تحصيلات : 
کارشناسی : علوم اقتصادی- گرایش نظری- دانشگاه علامه طباطبائیکارشناسی ارشد : علوم اقتصادی - گرایش محض
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

مرتبه : استادیار، هیأت علمی

پژوهشکده بیمه
V5.6.6.0