فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت زمینه مناسبی را برای ارتقای توانمندی‌ها و مهارت‌های آنان در کسب دانش بومی و انتقال‌ یافته‌های پژوهشی به جامعه فراهم می‌سازد. اقدامات پژوهشکده بیمه درخصوص بهر‎ه‌مندی از ظرفیت فرصت مطالعاتی صنعتی اعضای هیات علمی دانشگاه‏ها به شرح زیر است:
- تصویب شیوه‌نامه اجرایی فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت برای اعضاء هیات علمی سایر دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی در پژوهشکده و صنعت بیمه در شورای پژوهشی پژوهشکده.
- ارسال نامه به شرکت‌های بیمه برای اعلام درخواست‌های خود و جمع‌بندی و ارسال به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- انجام اقدامات لازم در خصوص گذراندن فرصت مطالعاتی عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا در پژوهشکده بیمه

 

 


گروه دورانV5.6.6.0