مشخصات عمومی
فراخوان پروژه اجرایی بررسی انواع بیمه‌نامه‌های فراساحلی با تمرکز بر وردینگ‎ WELCAR
00-0701
مناقصه یک مرحله ای
گروه پژوهشی مطالعات کلان بیمه پژوهشکده بیمه
مرحله تحويل اسناد

1-  شماره فراخوان: 0701-00

2- موضوع فراخوان: بررسی انواع بیمه‌نامه‌های فراساحلی با تمرکز بر وردینگ WELCAR

3- واحد متولی:گروه پژوهشی مطالعات کلان بیمه پژوهشکده بیمه

4- نام و نام خانوادگی و شماره تماس مدیر واحد متولی: سرکار خانم دکتر نیاکان به شماره تماس 22084084 داخلی 117 و آدرس ایمیلniakan@irc.ac.ir

5- مهلت ارائه و تحویل پیشنهاد در ساعات اداری: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 30 آذر 1400

6- محل ارائه و تحویل پیشنهاد: تهران، خیابان سعادت آباد، میدان شهید حسن تهرانی مقدم (کاج)، خیابان سرو غربی، پلاک 43، طبقه چهارم، اداره امور پژوهشی، كدپستی 1998758513، تلفن: 22084084-021  و آدرس ایمیل proposal@IRC.ac.ir

 

قوانین
1400/08/29
1400/09/30
1400/09/30
1400/08/01
1400/10/01
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
اطلاعات تکمیلی اضافه
0
0
0

   
پژوهشکده بیمه
6.0.8.0
V6.0.8.0