روابط عمومی درمتن است نه در حاشیه ، ضرورت است نه در لوکس ، در خود مدیریت است نه در بیرون آن
دکتر نطقی بنیان‌گذارعلم روابط عمومی درایران

روابط عمومی  دانشی میان رشته‌ای است که سواد، تخصص و مهارت لازمه‌ی آن است و سپس هنری که با بکارگیری آن تسهیلگری در اجرای فعالیت های درون سازمانی ، انتظارات برون سازمانی و حتی جهانی شکل می‌گیرد.
روابط عمومی شیرازه‌ی اصلی سازمان ها و نهاد هاست. رکنی تاثیرگذار و مهم که با بکارگیری ابزارهای نوین ارتباطی و تکیه بر دانش روز، گامی کارآمد در راستای پیشبرد اهداف و برنامه‌های سازمان ، یاری مدیران در تصمیمات مدیریتی ، انتقال نقاط ضعف موجود در عملکرد نهادها به مدیران و راهبردهای کلیدی در تصمیمات استراتژیک به بدنه مدیریت ارائه می‌دهد.
در جهان امروز انتقال داده‌ها و اطلاعات ، بهره‌گیری از دستآورد ها و تجارب سازمانهای فعال در حوزه‌های مختلف ، تسهیل روند انتشار این اطلاعات به گونه‌ای کارآمد و آگاهی از پرسش‌ها و نقطه نظرات افراد، مواردی هستند که جملگی در گرو آن اند که به روابط عمومی ها به عنوان رکنی مهم در تسهیل  این امور و ستونی اصلی جهت پایداری سقفِ منافع سازمان اهتمام بیشتری بورزیم و بی تردید ارتباط دوسویه‌ی سازمان و روابط عمومی پیشبرد بهتر منافع سازمان را به دنبال خواهد داشت.

 

زینب خاکسار

رئیس اداره روابط عمومی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

تلفن تماس : 22081088

آدرس ایمیل :  khaksar@irc.ac.ir


یوسف رجبی

کارشناس اداره روابط عمومی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد ارتباطات تصویری

تلفن تماس : 22084084 داخلی 150

آدرس ایمیل : rajabi@irc.ac.ir


محمدرضا بقائی

کارشناس اداره روابط عمومی

مدرک تحصیلی : کارشن اس تبلیغات تجاری

تلفن تماس: 22084084 داخلی 198

آدرس ایمیل: info@irc.ac.ir


گروه دورانV5.6.6.0