هدف از تشکیل میز مطالعات حقوقی در پژوهشکده، نیاز سنجی و تحقیق و پژوهش در خصوص موضوعات مرتبط با حوزه حقوق بیمه می باشد. در این راستا تلاش می گردد با برگزاری نشست های تخصصی، پژوهش های تحلیلی و تطبیقی و استفاده از نظرات خبرگان این حوزه، گام موثری در ارتقای دانش حقوقی افراد در صنعت بیمه برداشته شود.

دکتر فاطمه امیری

راهبر میز مطالعات حقوقی
دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه تهران
وکیل پایه یک دادگستری
شماره تماس : 22084084 داخلی 183
ایمیل:  amiri@irc.ac.ir

دکتر زهرا اسدی

دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

وکیل پایه یک دادگستری

شماره تماس: 22084084 داخلی 210

گروه دورانV5.6.6.0