- امکان پذیری برون سپاری داوری میان شرکت های بیمه و نمایندگان بیمه

- روش هاي جایگزین حل اختلاف در صنعت بیمه با تکیه بر شیوه داوري

- تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی و اساسنامه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

- ادغام و تمليك در شركت‌هاي بيمه

- بررسي مدل هاي فناوري اطلاعات در صنعت بیمه

- تجربیات موردی در صنعت بیمه

- بررسی و تحلیل رویه قضایی مرتبط با قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گروه دورانV5.6.6.0