معرفی کتاب محصولات بیمه اسلامی: بررسی اصول تکافل، ابزارها و ساختارها
مدیریت ریسک در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط
فناوری و صنعت بیمه، بازسازی دورنمای رقابتی
اینشورتک: دستنامه فناوری بیمه برای سرمایه گذاران، کارآفرینان و ایده پردازان فین تک
جوانب اکچوئری مراقبت های طولانی مدت
انتقال ریسک کشاورزی: از بیمه تا بیمه اتکایی و بازارهای سرمایه
بیمه زندگی در اروپا: تحلیل ریسک و چالش های بازار
روش های یادگیری آماری موثر برای اکچوئری III: شبکه های عصبی و الحاقات
صنعت بیمه اروپا: مقررات، مدیریت ریسک و کنترل داخلی
تقاضای بیمه عمر: نظریه سیستمیک زیست محیطی با به کارگیری تکنیک های یادگیری ماشینی
InsurTech: A legal and Regulatory View

 

 


گروه دورانV6.0.0.0