دکتر کاظم دوست حسيني
عضو هيأت امناي پژوهشکده بيمه به ديار باقي شتافت


به گزارش روابط عمومي پژوهشکده بيمه دکتر دوست حسيني عضو هيأت امناي پژوهشکده بيمه که منشأ خدمات گسترده اي در پيشبرد اهداف بازارهاي مالي بوده است، دار فاني را وداع گفت. پژوهشکده بيمه اين ضايعه را به خانواده صنعت بيمه و بازماندگان صميمانه تسليت عرض نموده و براي روح آن بزرگوار علو درجات را از پيشگاه خداوند مسئلت مينمايد. مراسم هفتمين شب درگذشت اين عزيز سفر کرده روز چهارشنبه 11/2/98 از ساعت 19:30 در باغ تالار سعادت واقع در سعادت آباد ، ميدان کاج، خيابان سروغربي، خيابان صرافها ، نبش خيابان 17 غربي منعقد است که حضور شما عزيزان باعث تسلي خاطر بازماندگان خواهد شد. يادآور ميشود شادروان دکتر دوست حسيني در کارنامه خود سمتهاي ديگري همچون رياست هيات مديره و مديريت عاملي صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز مسئوليتهاي متعددي در بانک توسعه صادرات بر عهده داشت. روحش شاد و يادش گرامي

نوشته شده در 1398/2/11
آدرس خبر : http://www.irc.ac.ir/news/show_news.php?print=1271
Power by www.irc.ac.ir