تدوین راهکارها و برنامه‌های توانمندسازی شبکه فروش بیمه زندگی

نتايج فاز اول و دوم طرح تحقيقاتي "تدوین راهکارها و برنامه‌های توانمندسازی شبکه فروش بیمه زندگی در شرکت‌های بیمه (با رویکرد ارائه استانداردهای مهارت افزایی بازاریابی)" در نشست تخصصی با حضور رئیس و معاون پژوهشی پژوهشکده بیمه و برخی از ناظران طرح ارائه شد. به گزارش روابط عمومي پژوهشكده بيمه، اين طرح پژوهشي تحت نظارت گروه پژوهشي بیمه‌های اشخاص پژوهشكده و با رویکردی کاربردی به انجام رسیده است که پس از بررسی ادبیات موجود، استانداردهای اولیه طرح و سنجه‌های افزایش توانمندی‌های شبکه فروش بیمه عمر استخراج شده و در مرحله اعتبارسنجی قرار دارند. همچنین بر اساس این استانداردها، برای هر مهارت بازاریابی و فروش در شبکه انسانی فروش بیمه عمر، ضوابطی مشخص شده و شبکه فروش را در مسیر انجام بهینه شغل، یاری می‌رساند. در این نشست که مدیر کل بیمه‌های اشخاص بیمه پاسارگاد، مدیر کل نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای بیمه مرکزی و جمعی از مدیران و کارشناسان گروه‌های پژوهشی پژوهشکده بیمه حضور داشتند، اعلام شد: نتایج حاکی از آن است که، به کارگیری نتایج این طرح می‌تواند به توانمندسازی شبکه فروش، از طریق استقرار استاندارد‌های قبل و حین خدمت، به مهارتی در زمینه بازاریابی و فروش بیمه عمر منجر شده و با کمک به مهارت نیروی انسانی و ساختاری شبکه فروش به درآمدزایی در این بخش از بیمه یاری رساند. گفتنی است، متن کامل طرح مذکور پس از تکمیل، از طریق وبسایت پژوهشکده بیمه منتشر خواهد شد.

نوشته شده در 1398/3/5
آدرس خبر : http://www.irc.ac.ir/news/show_news.php?print=1280
Power by www.irc.ac.ir