به منظور ایجاد ارتباطات نظام‌مند انجام شد
نشست‌های رئیس پژوهشکده بیمه با مدیران شرکت‌های بیمه ایران و پارسیان


دکتر کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه، به منظور تحقق اهداف "دفتر نوآوری و ارتباط با جامعه و صنعت"، صبح امروز با مدیران شرکت‌های بیمه ایران و بیمه پارسیان در محل شرکت‌های یادشده دیدارهای مستقلی برگزار کرد. به گزارش روابط‌عمومی پژوهشکده بیمه، در این دیدارها موضوع ضرورت ارتباطات نظام‌مند پژوهشکده بیمه با صنعت و جامعه، و همچنین اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی حرفه‌ای و تخصصی مورد بحث و مذاکره قرار گرفت.

نوشته شده در 1398/4/12
آدرس خبر : http://www.irc.ac.ir/news/show_news.php?print=1287
Power by www.irc.ac.ir