آغاز ثبت نام شرکت در سخنرانی آموزشی چارچوبی برای سنجش اثرات بیمه‌های مصرف محور بر ایمنی ترافیک

پژوهشکده بیمه سخنرانی آموزشی چارچوبی برای سنجش اثرات بیمه‌های مصرف محور بر ایمنی ترافیک را برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه این سخنرانی آموزشی شنبه 22؍4؍98 توسط دکتر صاحبی در محل پژوهشکده بیمه برگزار می‌گردد. بر پایه این گزارش محورهای این سخنرانی شامل بیمه خودرومصرف محور و انواع آن، پذیرش بیمه‌های مصرف محور از سوی مردم، شناسایی ریسک تصادفات جاده ای رانندگان، هزینه تصادفات رانندگی و برآورد تابع توزیع خسارت ناشی از آنها و سنجش اثرات بیمه های مصرف محور با استفاده از شبیه سازی بیزین است. یادآور می‌شود ساعت برگزاری این سخنرانی از 14 تا 16 و به صورت رایگان است . متقاضیان می توانند برای ثبت نام به پرتال آموزش پژوهشکده بیمه به آدرس http://lms.irc.ac.ir مراجعه کنند.

نوشته شده در 1398/4/15
آدرس خبر : http://www.irc.ac.ir/news/show_news.php?print=1289
Power by www.irc.ac.ir