بررسی آینده بیمه خودرو با ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی

کارگاه تاثیر هوش مصنوعی بر چشم انداز بیمه خودرو با معرفی ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای جمع آوری داده از نحوه رانندگی راننده و ثبت خصوصیات جاده صبح امروز در پژوهشکده بیمه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، این جلسه که به منظور برقراری ارتباط صنعت بیمه با تحقیقات دانشگاهی و بهره مندی صنعت بیمه از دانش داده کاوی برگزار شد با استقبال قابل توجهی همراه گردید. در این نشست، تیم پژوهشی مربوط از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ابزار طراحی شده خود راکه در زمینه مزایای استفاده از ابزارهای تله ماتیک برای صنعت بیمه و پیشگیری خسارت های ناشی از تصادفات و کاهش مصرف سوخت بود، در حضور رییس و اعضای هیات علمی پژوهشکده بیمه و همچنین متخصصان حوزه هوش مصنوعی در شرکت های بیمه، انجمن حرفه ای صنعت بیمه و سندیکای بیمه گران مطرح کردند. این تیم دانشگاهی در پایان به سوالات حاضران در پاسخ دادند.

نوشته شده در 1398/5/13
آدرس خبر : http://www.irc.ac.ir/news/show_news.php?print=1312
Power by www.irc.ac.ir