تغییر رفتار مردم پیش نیاز تحول در اقتصاد بیمه
میز اقتصاد رفتاری پژوهشکده بیمه تاسیس شد


میز اقتصاد رفتاری پژوهشکده بیمه با هدف مطالعه و گسترش موارد استفاده از بینش‌های اقتصاد رفتاری در صنعت بیمه تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، اقتصاد رفتاری شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به دنبال افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل‌های اقتصاد متعارف با استفاده از فرض‌های مبتنی بر مشاهدات تجربی، مطالعات روانشناسی و آزمایش روی رفتار انسان‌ها است. هدف اقتصاد رفتاری، تطبیق پذیری بیشتر نظریه‌های اقتصادی با دنیای واقعی است. از آنجا که پیش نیاز ایجاد هر گونه تغییر در دنیای واقعی فهم بهتر رفتار بازیگران آن است، اقتصاد رفتاری با افزایش اعتبار نظریه‌های اقتصادی چارچوب مناسبی را برای ایجاد تغییر فراهم می‌کند. این گزارش می افزاید اقتصاد رفتاری به ‌منظور صورت‌بندی مسائل، از مفاهیم و مفروضات گوناگونی بهره ‌می‌گیرد که ازجمله آن‌ها ‌می‌توان به وابستگی ترجیحات به نقطه مرجع، صورت‌بندی مسئله و محیط تصمیم ‏گیری اشاره کرد. این مفاهیم به خوبی انتخاب‌های ناسازگار افراد را توضیح می‌دهند. به صورت کلی، انتخاب‌های ناسازگار افراد هنگام تعارض منافع کوتاه‌مدت و بلند مدت، و در مواجهه با نا اطمینانی و مسائل پیچیده افزایش می‌یابد. از آنجا که این موارد از ویژگی‌های بارز صنعت بیمه هستند، اقتصاد رفتاری چارچوب مناسبی برای شناخت رفتار بازیگران صنعت بیمه فراهم می‌کند. میز اقتصاد رفتاری پژوهشکده بیمه با هدف مطالعه و گسترش موارد استفاده از بینش های اقتصاد رفتاری در صنعت بیمه شکل گرفته است و به دنبال افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه است. در همین راستا، هدف کوتاه مدت میز اقتصاد رفتاری ایجاد گفتمان و تبادل نظر در مورد نقش اقتصاد رفتاری در صنعت بیمه از طریق برگزاری کارگاه‌های تخصصی و نشست های عمومی است. هدف بلندمدت این واحد، استفاده از بینش‌های اقتصاد رفتاری کمک به گسترش بیمه در کشور است. این مهم به کمک انجام و هدایت پژوهش‌ها، انجام مطالعات آزمایشگاهی، میدانی و انتقال نتایج حاصل از آن به تصمیم‌گیران صنعت بیمه امکان پذیر خواهد شد.

نوشته شده در 1398/8/12
آدرس خبر : http://www.irc.ac.ir/news/show_news.php?print=1352
Power by www.irc.ac.ir