برگزاری اولین جلسه کمیته اجرایی بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه

اولین جلسه کمیته اجرایی بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه با حضور اعضاء این کمیته در محل پژوهشکده بیمه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه در این نشست، دکتر حضوری دبیر اجرایی این همایش، ضمن بیان گزارشی از اقداماتی که تاکنون در این زمینه انجام شده است، برنامه های آتی پژوهشکده برای برگزاری این همایش را ارائه نمود. گفتنی است بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه با موضوع ضریب نفوذ بیمه، چالش ها و راهکارها در روزهای دوازدهم و سیزدهم آذرماه سال جاری برگزار می شود.

نوشته شده در 1398/8/12
آدرس خبر : http://www.irc.ac.ir/news/show_news.php?print=1353
Power by www.irc.ac.ir