• ساعت : ۱۹:۲۲:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ 
  • کد خبر : ۴۴۵۰
ارائه نتایج طرح پژوهشی تحلیل و ارزیابی رضایت‌مندی مشتریان بیمه‌های زندگی
نتایج طرح پژوهشی "تحلیل و ارزیابی رضایت‌مندی مشتریان بیمه‌های زندگی" در پژوهشکده بیمه ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، طرح پژوهشی "تحلیل و ارزیابی رضایت‌مندی مشتریان بیمه‌های زندگی" توسط دکتر کیومرث مترجم عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس انجام و نتایج آن در تاریخ 22 مهر 1399 در پژوهشکده بیمه ارائه شد. هدف از انجام این طرح پژوهشی شناسایی انتظارات و عوامل مؤثر بر میزان رضایت‌مندی بیمه‌گذاران حقیقی بیمه زندگی و تدوین خط‌مشی در جهت نیل به رضایت حداکثری ذینفعان است.
 نتایج حاصل از این طرح پژوهشی نشان می‌دهد که انتظارات ذینفعان از وضعیت فعلی صنعت بیمه در کشور بالاتر بوده و تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت یکی از مهمترین نیازهای مشتریان زیان دیده است.
بر پایه این گزارش، صنعت بیمه نیازمند روش‌های نوین جهت آگاه‌سازی مشتریان از انواع بیمه‌نامه‌‌ها است و میزان رضایتمندی ذینفعان از خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های بیمه باید با تمامی جزئیات و ابعاد سنجیده شود.
بر پايه نتايج اين پژوهش، توجه شرکت های بیمه به پایش مستمر نظرات و انتظارت بیمه‌گذاران از صنعت بیمه یکی از موضوعات مهمی است که علاوه بر شناخت بیشتر نسبت به نیازهای مشتریان، موجبات رضایت حداکثری بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگي را فراهم می آورد.
امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    پژوهشکده بیمه
    6.0.8.0
    V6.0.8.0