عنوان گروه خبري / میز مطالعات اجتماعی . امور پژوهشی .
 • ساعت : ۱۳:۲۱:۵۱
 • تاريخ :
   ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ 
 • کد خبر : ۴۶۲۵
بیمه از كنشی اقتصادی تا كنشی اجتماعی-فرهنگی
بیمه باید به عنوان کنشی اجتماعی، بخشی از سبک زندگی و بخشی از فرایند تجارت و بازرگانی در عادت‌واره‌های مردم وارد شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، جلسه مجازی سخنرانی با موضوع «بیمه از کنشی اقتصادی تا کنشی اجتماعی-فرهنگی» توسط میز مطالعات اجتماعی  بیمه و با سخنرانی دکتر صلاح‌الدین قادری استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی  14 بهمن 99 در پژوهشکده بیمه برگزار شد. این سخنرانی با هدف ارائه نگاهی متفاوت به مسئله بیمه و بیمه‌گذاری و ارائه تصویری نسبتاً کلی از کنش اجتماعی و تفاوت آن با کنش اقتصادی در حوزه بیمه انجام شد. در این نشست تلاش شد تا ضمن ارائه نیم‌رخ جهان اجتماعی امروز به عنوان جامعه مخاطره‌آمیز و الزامات آن، ضرورت‌های توجه به بیمه‌گذاری در بخش بیمه بازرگانی و تجاری مبتنی بر تمرکز بر مؤلفه‌های اجتماعی نظیر سرمایه اجتماعی، اعتماد، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ... بیان گردد.
بر پایه موارد مطرح شده در این سخنرانی، تمرکز بر بیمه به طور کل و بیمه‌های بارزگانی و تجاری به طور خاص به عنوان کنشی صرفا اقتصادی، بسیاری از ظرفیت‌ها را در این حوزه معطل خواهد گذاشت لذا بیمه باید به عنوان کنشی اجتماعی، بخشی از سبک زندگی، بخشی از فرایند تجارت و بازرگانی در عادت‌واره‌های مردم وارد شود. همچنین بیمه‌های اختیاری نیاز به اعتماد اجتماعی و مخصوصا اعتماد نهادین دارند. بیمه‌ها باید به عنوان یک مسئولیت اجتماعی، بخشی از واقعیت دنیای مخاطره آمیز و مکانیسمی برای پایداری اجتماعی تعریف و تبلیغ شوند و ضمن تمرکز بر منافع اقتصادی باید باید معطوف به ارزش‌های مربوط به میدان‌های اجتماعی مختلف تبلیغ و ترویج گردند.
در جامعه ریسک‌پذیر امروز که عدم قطعیت، پیامدهای ناخواسته،  و عدم اعتماد اصلی‌ترین مولفه‌های آن است، بیمه می‌تواند مکانیسم جبرانی برای عدم قطعیت، کاهش نگرانی از عواقب کار و ایجاد اعتماد نسبی باشد.
همانطور که یکی از واقعیت‌های زندگی در دوره مدرنیته متأخر ریسک‌پذیری و مخاطره است، اقدامات همسو و متناظر با آن هم باید به عنوان بخشی از واقعیت زندگی اجتماعی شناخته می‌شود. در این صورت بیمه شدن و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن بخشی از فرایند زندگی است نه صرفا یک اقدام تکمیلی یا استراتژی برای جبران خسارت.
انسان امروز به قول ایمیل دورکیم در یک جامعه ارگانیک زندگی می‌کند و وجود، هستی، موفقیت و شکست او در گرو وجود، هستی، موفقیت و شکست دیگران است. لذا فرد نه تنها مسئول خود بلکه مسئول جایگاه اجتماعی خود به عنوان شهروند، پدر، مادر و ... است. به این ترتیب بیمه شدن فقط معطوف به منافع مالی و شخصی برای خود فرد نبوده و دادنِ اطمینان و اعتماد به دیگرانی است که با وی در ارتباط هستند و به نوعی انجام مسئولیت و عمل به اخلاق شهروندی است.
برای دسترسی به متن کامل محتوای ارائه شده در این رویداد علمی اینجا کلیک کنید.

فیلم کامل سخنرانی در صفحه روابط عمومی وب سایت پژوهشکده بیمه بخش محتوای الکترونیک قابل دسترسی است.

امتیاز :  ۱.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

  پژوهشکده بیمه
  6.0.8.0
  V6.0.8.0