عنوان گروه خبري / نشست .
 • ساعت : ۱۳:۱۶:۹
 • تاريخ :
   ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ 
 • کد خبر : ۴۸۰۹
برگزاری نشست ارائه نتایج طرح پژوهشی باعنوان تجزیه وتحلیل اطلاعات تقلبات بیمه خودرو و ارائه ره‌یافت‌هایی برای كشف تقلبات
نشست ارائه نتایج طرح پژوهشی باعنوان "تجزیه وتحلیل اطلاعات تقلبات بیمه خودرو و ارائه ره‌یافت‌هایی برای کشف تقلبات"، با سخنرانی آقای دکتر فربد خانی‎زاده، برگزار شد.

نشست ارائه نتایج طرح پژوهشی باعنوان "تجزیه وتحلیل اطلاعات تقلبات بیمه خودرو و ارائه ره‌یافت‌هایی برای کشف تقلبات"، با سخنرانی آقای دکتر فربد خانی‎زاده،
در تاریخ چهارشنبه مورخ 10/10/1399 به صورت مجازی برگزار شد.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  پژوهشکده بیمه
  6.0.0.0
  V6.0.0.0