عنوان گروه خبري / نشست .
 • ساعت : ۱۳:۳۲:۴۴
 • تاريخ :
   ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ 
 • کد خبر : ۴۸۱۰
برگزاری نشست ارائه نتایج پایان‎نامه دانشجویی با عنوان تاثیر جو سلامت روانی اجتماعی و سرمایه روانشناختی بر مشاركت مشتریان با توجه به نقش میانجی رفتارهای پیش‌نگر و انطباقی كاركنان در شركت‎های بیمه درایران
نشست ارائه نتایج پایان‎نامه دانشجویی با عنوان "تاثیر جو سلامت روانی اجتماعی و سرمایه روانشناختی بر مشارکت مشتریان با توجه به نقش میانجی رفتارهای پیش‌نگر و انطباقی کارکنان در شرکت‎های بیمه درایران" برگزار شد.

نشست ارائه نتایج پایان‎نامه دانشجویی با عنوان "تاثیر جو سلامت روانی اجتماعی و سرمایه روانشناختی بر مشارکت مشتریان با توجه به نقش میانجی رفتارهای پیش‌نگر و انطباقی کارکنان در شرکت‎های بیمه درایران" (دانشجو: سرکار خانم سحر صیامی)،  در تاریخ دو‎شنبه 26/03/1399 در پژوهشکده بیمه برگزار شد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  پژوهشکده بیمه
  6.0.0.0
  V6.0.0.0