عنوان گروه خبري / نشست .
 • ساعت : ۱۳:۵۳:۲
 • تاريخ :
   ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ 
 • کد خبر : ۴۸۱۱
برگزاری نشست ارائه نتایج طرح پژوهشی باعنوان توانمندسازی شبكه فروش بیمه زندگی
نشست ارائه نتايج طرح پژوهشی باعنوان"توانمندسازی شبكه فروش بيمه زندگی: استانداردهای مهارتافزايی بازاريابی" برگزار شد.

نشست ارائه نتايج طرح پژوهشی باعنوان"توانمندسازی شبكه فروش بيمه زندگی: استانداردهای مهارت افزايی بازاريابی"(مجری: جناب آقای دكتر رضا شافعی، به نمايندگی از دانشگاه كردستان،) در تاریخ دوشنبه 1399/3/12 در پژوهشکده بیمه برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  پژوهشکده بیمه
  6.0.0.0
  V6.0.0.0