عنوان گروه خبري / نشست .
 • ساعت : ۱۳:۱۹:۳۶
 • تاريخ :
   ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 
 • کد خبر : ۴۸۱۲
برگزاری نشست ارائه نتایج طرح پژوهشی با عنوان بایسته‌های تعیین نرخ بهره فنی تضمینی محصولات بیمه زندگی در ایران
نشست ارائه نتایج طرح پژوهشی با عنوان "بایسته‌های تعیین نرخ بهره فنی تضمینی محصولات بیمه زندگی در ایران" توسط دکتر عزیز احمدزاده برگزار شد.

 نشست ارائه نتایج طرح پژوهشی با عنوان "بایسته‌های تعیین نرخ بهره فنی تضمینی محصولات بیمه زندگی در ایران"  دوشنبه 99/04/30 توسط دکتر عزیز احمدزاده در پژوهشکده بیمه برگزار شد.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  پژوهشکده بیمه
  6.0.0.0
  V6.0.0.0