عنوان گروه خبري / نشست .
 • ساعت : ۱۴:۳:۵۹
 • تاريخ :
   ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ 
 • کد خبر : ۴۸۲۰
برگزاری نشست ارائه نتایج گزارش پژوهشی با عنوان تحلیل تصادفات موتورسواران و نقش بیمه در افزایش ایمنی موتورسواران
نشست ارائه نتایج گزارش پژوهشی با عنوان تحلیل تصادفات موتورسواران و نقش بیمه در افزایش ایمنی موتورسواران برگزار شد

 نشست ارائه نتایج گزارش پژوهشی با عنوان "تحلیل تصادفات موتورسواران و نقش بیمه در افزایش ایمنی موتورسواران" در پژوهشکده بیمه برگزار شد.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  پژوهشکده بیمه
  6.0.0.0
  V6.0.0.0