عنوان گروه خبري / نشست .
 • ساعت : ۱۴:۲۰:۴۴
 • تاريخ :
   ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ 
 • کد خبر : ۴۸۲۲
برگزاری نشست ارائه نتایج طرح پژوهشی با عنوان شناسایی موانع و پیشنهاد راهكارهای استقرار نظام مدیریت جانشین‌پروری در راستای شایسته‌گزینی در صنعت بیمه كشور
نشست ارائه نتایج طرح پژوهشی با عنوان شناسایی موانع و پیشنهاد راهکارهای استقرار نظام مدیریت جانشین‌پروری در راستای شایسته‌گزینی در صنعت بیمه کشور برگزار شد.

  نشست ارائه نتایج طرح پژوهشی با عنوان شناسایی موانع و پیشنهاد راهکارهای استقرار نظام مدیریت جانشین‌پروری در راستای شایسته‌گزینی در صنعت بیمه کشور توسط دکتر شاهین طیار به صورت مجازی در پژوهشکده بیمه برگزار شد.

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  پژوهشکده بیمه
  6.0.0.0
  V6.0.0.0