• ساعت : ۱۲:۱۲:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ 
  • کد خبر : ۴۸۴۴
برگزاری جلسه ارائه نتایج گزارش مرحله‌ای طرح پژوهشی محاسبات ریسك و تعیین نرخ بیمه زلزله ساختمان‌ها برای صندوق حوادث طبیعی كشور
جلسه ارائه نتایج گزارش مرحله‌ای طرح پژوهشی باعنوان "محاسبات ریسک و تعیین نرخ بیمه زلزله ساختمان‌ها برای صندوق حوادث طبیعی کشور" برگزار شد

 جلسه ارائه نتایج گزارش مرحله‌ای طرح پژوهشی باعنوان "محاسبات ریسک و تعیین نرخ بیمه زلزله ساختمان‌ها برای صندوق حوادث طبیعی کشور" توسط دکتر مرتضی بسطامی به نمایندگی از پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله)،  در پژوهشکده بیمه برگزار شد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    پژوهشکده بیمه
    6.0.0.0
    V6.0.0.0