عنوان گروه خبري / سخنرانی .
 • ساعت : ۱۲:۲۸:۲۱
 • تاريخ :
   ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ 
 • کد خبر : ۴۸۴۶
برگزاری سخنرانی بیمه از كنشی اقتصادی تا كنشی فرهنگی
سخنرانی بیمه از کنشی اقتصادی تا کنشی فرهنگی به همت اداره امور پژوهشی برگزار شد.

 سخنرانی بیمه از کنشی اقتصادی تا کنشی فرهنگی به صورت مجازی توسط پژوهشکدع بیمه برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  پژوهشکده بیمه
  6.0.0.0
  V6.0.0.0