• ساعت : ۱۱:۴۴:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ 
  • کد خبر : ۴۸۵۷
شركت بیمه تعاون ضمن حمایت مالی از دومین دوره عملی مدرسه تابستانه صنعت بیمه، كلیه كارآموزان این دوره را به صورت رایگان تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار می‌دهد
کلیه کارآموزان شرکت‌کننده در دومین دوره کارآموزی صنعت بیمه ویژه تابستان ۱۴۰۰، با حمایت شرکت بیمه تعاون و به صورت رایگان تحت پوشش «بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در قبال خسارت وارد به اشخاص ثالث» قرار می‌گیرند.
 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، در دومین دوره کارآموزی تابستانه صنعت بیمه در سال ۱۴۰۰، ۵۷ نفر کارآموز پذیرفته و جهت گذراندن دوره عملی به بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه معرفی شده‌اند.

شرکت بیمه تعاون ضمن حمایت مالی از برگزاری اين دوره، مسئولیت مدنی بیمه گذار در قبال خسارات وارده به شرکت‌کنندگان در دوره عملی کارآموزی صنعت بیمه ویژه تابستان ۱۴۰۰ را به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار داد.
این شرکت کلیه خسارت جانی وارد شده به کارآموزان (به جز خسارات ناشی از بیماری کرونا) در حین کار و در محدوده فعالیت را در طول مدت برگزاری دوره عملی کارآموزی تابستانه ۱۴۰۰ جبران خواهد کرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    پژوهشکده بیمه
    6.0.0.0
    V6.0.0.0