• ساعت : ۲۰:۳۷:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ 
  • کد خبر : ۴۸۹۱
انواع مكانیزم‌های حمایت از بیمه‌گذاران در ایران و سایر كشورها
یکی از وظایف نهادهای ناظر بیمه‌ای حمایت از بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و ذینفعان آن‌ها است. مکانیزم‌های حمایت از بیمه‌گذاران با حمایت عملی در شرایط بحرانی، اهداف نهاد ناظر در زمینه حمایت از بیمه‌گذاران را به طور اثربخشی تحقق می‌بخشند. طرح‌های حمایت از بیمه‌شدگان و ذینفعان درصورت عدم توانگری یک بیمه‌گر، به عنوان پشتیبان در برابر خسارت‌ها و به عنوان آخرین مکانیزم در صورت عدم پاسخگویی سایر مکانیزم‌ها طراحی شده‌اند.

انواع مکانیزم‌های حمایت از بیمه‌گذاران در ایران و سایر کشورها
یکی از وظایف نهادهای ناظر بیمه‌ای حمایت از بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و ذینفعان آن‌ها است. مکانیزم‌های حمایت از بیمه‌گذاران با حمایت عملی در شرایط بحرانی، اهداف نهاد ناظر در زمینه حمایت از بیمه‌گذاران را به طور اثربخشی تحقق می‌بخشند. طرح‌های حمایت از بیمه‌شدگان و ذینفعان درصورت عدم توانگری یک بیمه‌گر، به عنوان پشتیبان در برابر خسارت‌ها و به عنوان آخرین مکانیزم در صورت عدم پاسخگویی سایر مکانیزم‌ها طراحی شده‌اند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، طیف وسیعی از ریسکها وجود دارد که می‌تواند بر وضعیت مالی شرکت‌های بیمه تأثیر بگذارد و در صورت عدم مدیریت مناسب، ممکن است منجر به مشکلات مالی و در نهایت ورشکستگی شود. توانگری مالیِ یک شرکت بیمه به میزان مدیریت ریسکهای اصلی توسط فرایند داخلی مدیریت ریسک شرکت بستگی دارد. چنانچه شرکت بیمه نتواند از عهده تعهدات خود برآید، ورشکستگی شرکت بیمه می‌تواند بیمهشدگان یا ذینفعان را در معرض خسارت قرار دهد. علاوه بر این، ورشکستگی شرکت بیمه ممکن است تأثیرات گسترده‌تری بر بازار داشته باشد و مکانیزم‌های حمایت از بیمه‌گذاران از طریق ارتقاء اعتماد عمومی و جایگاه صنعت بیمه در اذهان عمومی برای جامعه و اقتصاد کشور سودمند خواهند بود.
با توجه به اهمیت این موضوع، میز تخصصی بیمه‌های انرژی پژوهشکده بیمه اقدام به تهیه گزارش پژوهشی با عنوان «انواع مکانیزم‌های حمایت از بیمه‌گذاران در ایران و سایر کشورها» نموده است.
این گزارش که توسط فاطمه عطاطلب پژوهشگر پژوهشکده بیمه نگاشته شده به بررسی مکانیزم‌های حمایتیِ 43 کشور شامل نظارت بر توانگری مالی، سرمایه الزامی تأسیس، مقررات سرمایه‌گذاری، مقررات حمایت از بیمه‌شدگان، طرح‌ها و صندوق‌های حمایت از بیمه‌شدگان می‌پردازد. همچنین مکانیزم‌های حمایتی مورد استفاده در ایران را مورد مطالعه قرار داده تا در مقایسه با سایر کشورها بتوان تصمیماتی در خصوص تکمیل مکانیزم‌های حمایت از بیمه‌شدگان اتخاذ نمود.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، مکانیزم‌های طراحی شده در ایران مشابه سایر کشورها است. تمامی آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه با رویکرد حمایت از بیمه‌شدگان تنظیم شده است و از شرایط عمومی یکسان (استاندارد) در اکثر رشته‌های بیمه‌ای استفاده می‌گردد که این امر به نوبه خود نوعی حمایت از بیمه‌شدگان محسوب می‌شود. در واقع مکانیزم‌های مذکور از زمان تأسیس شرکت بیمه و در طول مدت فعالیت آن مورد نظارت قرار می‌گیرند و هدف آن‌ها حفظ ایمنی و سلامت شرکت بیمه و در نتیجه آن حمایت از حقوق بیمه‌شدگان است. در صورتی که علی‌رغم نظارت‌های انجام شده، شرکت بیمه‌ای دچار مشکل شود و پروانه فعالیت آن به طور دائم لغو شود طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و همچنین قانون بیمه اجباری مسئولیت شخص ثالث اتومبیل مصوب سال 1395، با انتقال اموال و دارایی بیمه‌گر مذکور به نهادهای معرفی شده در قانون، مشکل عدم توانگری مالی تحت مدیریت قرار گرفته و از بیمه‌شدگان حمایت می‌شود. نکته‌ای که در مقررات ایران مغفول مانده، پاسخگویی به زیان‌دیدگان در صورت عدم تکافوی دارایی‌های شرکت بیمه فاقد توانگری مالی است که جهت رفع این نقیصه پیشنهاداتی در پژوهش حاضر ارائه شده است.
برای مشاهده و دریافت متن کامل گزارش پژوهشی «انواع مکانیزم‌های حمایت از بیمه‌گذاران در ایران و سایر کشورها» به وب‌سایت پژوهشکده بیمه و یا نشانی https://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4946/Articles/view/14643/1489/ مراجعه نمایید.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    پژوهشکده بیمه
    6.0.0.0
    V6.0.0.0