• ساعت : ۱۴:۲۹:۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ 
  • کد خبر : ۵۰۳۴
ارائه تصویری از بازار بیمه اتكایی ایران
هر مانعی بر سر راه توزیع ریسک در سراسر جهان، موجب کاهش رقابت، کاهش انتخاب مشتری، هزینه‌های بیشتر بیمه اتکایی و افزایش تمرکز داخلی ریسک در افق بلندمدت می‌شود. استفاده از پوشش بیمه اتکایی خارجی، در‌صورتی که مجموع توان بیمه‌گران داخلی برای تحمل خطر بیمه شده کافی نباشد(مانند ریسک‌های بزرگ و حوادث فاجعه‌آمیز) ضرورت دارد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، به‌کارگیری استراتژی بیمه اتکایی برای توزیع ریسک، یکی از مهمترین راهکارهای موجود در به‌دست آوردن سهم بازار و افزایش کارایی شرکت‌های بیمه در سطح جهانی است. عملکرد موفق و کارایی بالای صنعت بیمه، انگیزه و محرکی برای دیگر صنایع و توسعه اقتصاد کشورها ایجاد می‌کند. بنابراین ایجاد بستر لازم رقابت برای صنعت بیمه کشور مستلزم آن است که ساختار بازار بیمه‌های اتکایی نیز از کارایی لازم برخوردار باشد. اثر بیمه اتکایی بر صنعت بیمه را می‌توان منشاء کسب درآمد ارزی از طریق قبولی اتکایی از خارج و منشاء هزینه ارزی از طریق واگذاری اتکایی به خارج دانست.
بر این اساس، میز تخصصی بیمه‌های اتکایی پژوهشکده بیمه اقدام به ارائه گزارشِ تحلیلی با عنوان «ارائه تصویری از بازار بیمه اتکایی ایران» با رویکردی کاربردی نموده است. این مطالعه که با هدف ارائه تصویری از بازار بیمه اتکایی ایران از نظر عملکرد و توسط فاطمه عطاطلب راهبر میز تخصصی بیمه‌های اتکایی پژوهشکده بیمه انجام شده، تصویری از بازار بیمه اتکایی ایران از نظر اندازه، ظرفیت و نسبت‌های مالی کلیدی ارائه می‌دهد و ضمن بررسی آمار و عملکرد اتکایی بازار بیمه ایران، ساختار بازار بیمه اتکایی ایران و 31 کشور جهان از بُعد رقابت و انحصار و همچنین وضعیت اتکایی اجباری در ایران و 80 کشور جهان را مورد مطالعه قرار داده است.
از پارامترهای اساسی برای تعیین سطح کارآمدی ساختار بیمه‌های اتکایی در هر کشور، ظرفیت نگهداری و ظرفیت قبولی ریسک است و آمارها نشان می‌دهد که ظرفیت قبولی شرکت‌های بیمه غیردولتی از ظرفیت بازار بیمه اتکایی بسیار ناچیز است.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، اندازه بازار بیمه اتکایی ایران در مقایسه با بازار بیمه بسیار کوچک است. اما هر دو بازار در ده سال گذشته رشد داشته‌اند. همچنین ساختار بازار بیمه اتکایی کشور به صورت انحصار موثر به‌شدت متمرکز است.
نتایج بررسی ساختار بازار بیمه اتکایی کشورهای منتخب نیز نشان‌دهنده آن است که اکثریت غالب کشورهای مورد مطالعه با ساختار انحصار کامل یا انحصار چندجانبه به شدت متمرکز مواجه هستند. از میان کشورهای مورد مطالعه، 13 کشور به دلیل وجود یک بیمه‌گر اتکایی، ساختار انحصار کامل دارند.
همچنین بررسی وضعیت اتکایی اجباری در 80 کشور مورد بررسی حاکی از آن است که 39 کشور از جمله ایران، در حال حاضر دارای اتکایی اجباری هستند که با هدف جلوگیری از خروج ارز و افزایش ظرفیت داخلی صنعت بیمه انجام می‌شود. البته تجربه سایر کشورها بیانگر حرکت تدریجی به سمت کاهش و حذف اتکایی اجباری است. حذف اتکایی اجباری در سایر کشورها به طور متوسط در یک دوره 4 تا 10 ساله انجام شده است. در برخی از کشورها اتکایی اجباری در اغلب رشته‌ها حذف شده و تنها در برخی از رشته‌ها به میزان کم وجود دارد.
برای مشاهده و دریافت متن کامل گزارش پژوهشی به وب‌سایت پژوهشکده بیمه و یا به نشانی https://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4946/Articles/view/14643/1529/ مراجعه نمایید.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    پژوهشکده بیمه
    6.0.8.0
    V6.0.8.0