1- انتشار دانش علمي و تخصصي در زمينه بیمه
2- كمك به ارتقاي سطح دانش در زمينه‌هاي مورد علاقه فصلنامه
3- اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای مبتنی بر دانش بیمه‌ای
4- ارتقاء جایگاه فصلنامه  درجهت تحقق برنامه تحول این صنعت
5- تلاش در جهت رفع نيازهاي علمي و تحقيقاتي سياستگذاران، تصميم گيران و مدیران  همچنین دانشجويان، محققان دانشگاهي و غیره

فصلنامه صنعت بیمه به موجب نامه شماره 72376/11/3 مورخ 12/05/90 كميسيون بررسي نشريات علمي كشور موفق به اخذ درجه علمي – پژوهشي گرديده و نام آن به "پژوهشنامه بيمه" تغيير يافت.
اين نشريه داراي ضريب تاٌثير(IF) از سوي پايگاه استنادي جهان اسلام(ISC) مي‌باشد و در پايگاههاي زير نمايه مي‌گردد:
- پايگاه اطلاع رساني منطقه‌اي علوم و تكنولوژي شيرازWWW.RICEST.ac.ir
- پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهی WWW.SID.ir
- بانك اطلاعات نشريات كشورWWW.MAGIRAN.com

لذا از كليه استادان و پژوهشگران‌، صاحب‌نظران‌ وكارشناسان‌ محترم، براي ارائه مقالات با رويکرد علمی– پژوهشی در زمینه موضوعات بیمه‌ای در راستای برنامه تحول در صنعت بیمه دعوت به عمل مي‌آید.
 

هدف از انتشار پژوهشنامه بیمه :

1- انتشار دانش علمي و تخصصي در زمينه بیمه
2- كمك به ارتقاي سطح دانش در زمينه‌هاي مورد علاقه فصلنامه
3- اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای مبتنی بر دانش بیمه‌ای
4- تلاش در جهت رفع نيازهاي علمي و تحقيقاتي سياستگذاران، تصميم گيران و مدیران صنعت بیمه همچنین دانشجويان، محققان دانشگاهي و غیره

محورهاي برنامه تحول صنعت بیمه :

1- افزايش ضريب نفوذ صنعت بيمه
2- خصوصي سازي صنعت بيمه
3- تجاري ، رقابتي و حرفه‌اي كردن صنعت بيمه
4- مشتري مداري در صنعت بيمه
5- قابلیت اعتماد ميان مشتريان، نهادهاي حاكميتي و نظارتي صنعت بيمه كشور
6- ساختار صنعت بيمه كشور
7- توسعه فرهنگ بيمه
8- تنوع و عدم تمركز در ساختار پرتفوي صنعت بيمه
9- گسترش بيمه‌هاي اتكايي
10- صادرات خدمات بيمه‌اي
11- نظارت و تنظيم در صنعت بيمه كشور
12- ساير موارد مهمي كه در راستاي برنامه تحول است از قبيل بيمه هاي خرد- اكچوئري- تعيين قيمت محصولات بيمه‌اي- مديريت ريسك و ...

 

شرایط پذیرش مقاله

مقاله‌های ارسالي از لحاظ محتوایی لازم است واجد شرايط زير باشند:
1- مرتبط با رشته بیمه بوده و با اهداف فصلنامه همسويي داشته باشند.
2- جنبه علمی و پژوهشی داشته باشد.
3- حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده بوده و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در مقابه از آنها استفاده شده است ارجاع شده باشد.
4- مقاله‌های ارسالی لازم است قبلاً در نشریه‌ها‌ی داخلي و خارجي يا مجموعه مقالات سمينار ها و مجامع علمي چاپ نشده یا بطور همزمان برای انتشار به جایی دیگر واگذار نشده باشند.
5- مقاله های منتخب از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا می بایست الزاما با مشارکت و تایید استاد راهنما تهیه و تنظیم شده باشد. در اینگونه مقالات "نویسنده مسئول" استاد راهنما خواهد بود.
6- مقاله‌ها دارای فهرست منابع و مأخذ مستند و اطلاعات کتابشناختی معتبر باشند.
7- حق ویرایش مقاله‌های پذیرفته شده برای فصلنامه محفوظ است.
8- مسئوليت مطالب، نظريات و اطلاعات ارائه شده در مقاله ها و صحت و سقم آنها برعهده مؤلف يا مؤلفان است.
9- دريافت مقاله به صورت الكترونيكي و از طریق آدرس زیر خواهد بود:


http://jir.irc.ac.ir


( بدیهی است مستنداتی که به سایر شیوه‌ها (پستی، پیک و...) و یا به سایر نشانه‌های الکترونیکی پژوهشکده ارسال شوند، بررسی نخواهند شد.)
10- مقاله‌های دریافت شده به مؤلف يا مؤلفان بازگردانده نمی‌شوند.

 

ضوابط نهایی پذیرش مقاله برای چاپ در فصلنامه

 مقاله‌هاي ارسالي مورد ارزيابي داوران تعيين شده از طرف هيا‎‎ت تحريريه قرار خواهند گرفت و پذيرش نهايي آن ها مشروط به تائيد هيات تحريريه است.
 

 نحوه نگارش مقاله

1- مقاله حداکثر در 20 صفحة A4 با فاصلة خطوط Single و حاشیه‌های 3 سانتی‌متر از هر طرف در نرم افزار Wordتایپ شود.
2- نوع قلم فارسي و انگليسي واندازة آنها مطابق جدول(1) استفاده شود.
3- اصول نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شده و از به كاربردن اصطلاحات انگلیسی که معادل فارسي آنها در فرهنگستان زبان فارسي تعريف شده‌اند، حتي الامكان پرهيز گردد.

 

جدول (1) _ نوع قلم و اندازه

موقعيت استفاده

نام قلم

اندازه قلم

عنوان مقاله

lotus   B پر رنگ

18

متن مقاله

B lotus

13

تیترهای اصلی

B lotus پر رنگ

16

تیترهای فرعی

B lotus پر رنگ

14

كلمه چکيده و کلمات کليدی

B lotus

11

عناوين جداول و اشکال

B lotus

10

متن جداول و شکل ها و منابع

B lotus

10

پاورقی ها

B lotus

10

متن چکیده انگليسي

Times New Roman

12

 

نحوه تنظیم مقاله

1- صفحه اول مقاله موارد زير را شامل گردد:
- عنوان مقاله به فارسی، در سطر بعد نام و نام خانوادگی نویسنده يا نویسندگان به ترتیب نویسندة اصلی، نویسنده دوم و دیگر نویسندگان
- مرتبة علمی و سمت نویسندگان در پاورقي اولين صفحه درج گردد.
- نشانی ( آدرس پستی و کدپستی)، تلفن، دورنگار، و پست الکترونیک نويسنده مسئول مکاتبات مقاله و تاریخ ارسال مقاله در پا نويس صفحة اول مشخص شود.
- چکیدة فارسی در حدود 200 كلمه به همراه واژگان کلیدی در حدود 5 تا 7 واژه تهیه و تنظیم گردد.
- طبقه‌بندی JEL در قبل از کلید واژه فارسی و لاتین آورده شود.
2- ساختار متن اصلي مقاله حتي المقدور بخش‌های زیر را شامل گردد:
- مقدمه
- مرور بر ادبيات
- تجزيه و تحليل مطالب
- جمع بندي و نتيجه گيري
- پيشنهادها
3- نحوة درج جداول و نمودار ها:
- جداول و نمودار ها به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جاي خود مورد استفاده قرار گيرند.
- عنوان تمام جداول و نمودار‌ها در زیر آنها درج شوند.
- ذکر مرجع در زير جداول و نمودار‌ها ضروری است.
4- نحوة درج ساير موارد:
- نمادگذاری‌ها، و زيرنويس ها در پائين هر صفحه درج شود.
- ضمائم و ياددشت‌ها در انتهاي مقاله و بعد از مراجع آورده شوند.
    

شيوه تنظيم مراجع

 

در ذكر منابع‌ سبك Harvard كه به شرح‌ زير است رعايت شود:

• منابع انتهاي متن
- كتاب‌: نام‌خانوادگي، نام‌ ‌نويسنده سال انتشار، عنوان‌ كتاب (ايتاليك)، نام‌ مترجم‌، ناشر، محل ‌نشر، نوبت‌ چاپ،‌ صفحه يا صفحات.

- مقاله‌: نام‌خانوادگي، نام‌ ‌نويسنده سال انتشار، عنوان‌ مقاله (درگيومه)، عنوان ‌نشريه ‌(ايتاليك)، دوره‌، شماره (ماه يا فصل انتشار) ، صفحه‌ يا صفحات‌.

- منابع الكترونيكي: نام‌ خانوادگي، نام‌ ‌نويسنده سال انتشار، عنوان‌ مقاله ‌(ايتاليك)، تاريخ دقيق دسترسي به مقاله در اينترنت،
> آدرس اينترنتي<.

• منابع داخل متن:
- (نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار اثر)

 

 علاقمندان براي دريافت اطلاعات تكميلي مي‌توانند به نشاني زیر مراجعه فرمايند:

نشاني‌: تهران ـ سعادت آباد ـ ميدان كاج ـ خيابان سرو غربي ـ شماره 43 ـ دفترفصلنامه  كدپستي:1998758513- شماره تماس 22084084


 

 

 

 

 

 

6.0.16.0
گروه دورانV6.0.16.0