• ساعت : ۱۰:۵۷:۴۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 
  • کد خبر : ۳۲۶۰
پژوهشکده بیمه و دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به منظور تبادل تجربیات و بهره گیری از دانش علمی، آموزشی و پژوهشی در طراحی، اصلاح و ارتقای سیاست‌ها و نظام‌های اجرایی فنی و مدیریتی و همچنین معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های صنعت بیمه به دانشگاه‌ها، تفاهم نامه همکاری بین پژوهشکده بیمه و دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی منعقد شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه ایجاد زمینه های همکاری و استفاده از توان علمی و اجرایی طرفین، ارتقای فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی ، مطالعاتی و ارائه مشاوره در زمینه دانش بیمه، شکل دادن ارتباط دانشگاه و صنعت، شناسایی و بهره‌برداری از توانمندی های دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در صنعت بیمه و حمایت و کمک به آموزش های دانشگاهی حوزه بیمه و کاربردی شدن آنها از اهداف این تفاهم نامه است. بر پایه این گزارش جذب دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری متناسب با صنعت بیمه در قالب آیین نامه جذب مشترک دانشجو توسط دانشگاه ها و موسسات پژوهشی،فراهم آوردن امکان هدایت مشترک پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتری با اعضای هیات علمی پژوهشکده بیمه و همکاری در اجرای فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشکده در صنعت بیمه برخی از تعهدات دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این تفاهم نامه است. همچنین از جمله تعهدات پژوهشکده می توان به معرفی مدرسان و اعضای هیات علمی واجد شرایط برای تدریس دروس مورد نیاز و همکاری در طرح‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی، حمایت مادی و معنوی از پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده بر اساس اولویت های صنعت بیمه و مشارکت در تدوین سرفصل‌های آموزشی دروس مورد نیاز صنعت بیمه اشاره کرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    پژوهشکده بیمه
    6.0.8.0
    V6.0.8.0