خلاصه گزارش عملکرد پژوهشکده بیمه در سال 1398

نظر به اتمام سال 1398، به منظور ارائه تصویری کلی و جامع از مهمترین اقدامات و دستاوردهای پژوهشکده در این سال، گزارش خلاصه عملکرد پژوهشکده در سال 1398، به شرح زیر ارائه می‌گردد. لازم به ذکر است در این گزارش تنها اهم عناوین فعالیت‌ها و دستاوردها مورد اشاره قرار گرفته‌اند و جزئیات هر یک از این فعالیت‌ها و دستاوردها خود حدیث مفصلی است که خارج از حوصله این گزارش است. در سال 1398، پژوهشکده بیمه، علاوه بر انجام فعالیت‌های رایج خود، شاهد تحولات قابل توجهی در مجموعه فعالیت‌ها و برنامه‌های خود بوده است. این تحولات بیشتر در راستای ماموریتی بود که رئیس‎کل بیمه مرکزی ج.ا.ا درخصوص توجه و تمرکز بر ارتباط با صنعت بیمه در فعالیت‌های پژوهشکده، ابلاغ نموده بود. در این راستا، راهبرد حضور پژوهشکده در صنعت و حضور صنعت در پژوهشکده محور اصلی مجموعه فعالیت‌های جاری و جدید پژوهشکده قرار گرفت که در ادامه خلاصه‌ای از گزارش عملکرد پژوهشکده بیمه در این خصوص در دو بخش «فعالیت‎های توسعه‌ای و ارتقایی» و «فعالیت‎های جاری پژوهشکده بیمه» در سال 1398 ارائه می‌شود.

 
 

دريافت فايل گزارش در قالب PDF

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0