طراحی الگوی پذیرش ریسک پالایشگاه های نفت خام/گاز درحال بهره برداری توسط صنعت
انواع مکانیزم های حمایت از بیمه گذاران در ایران و سایرکشور
آثار شیوع ویروس کرونا بر بیمه‌های انرژی، 1399، پژوهشکده بیمه

 

 

 

 

 

در دست اقدام

 

 

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0