سامانه آماری صنعت بیمه(ساب)
مباحث اولویت دار کارگروه ساختار و کارکرد نهاد ناظر پیرامون بیمه مرکزی ج.ا.ایران
طرح توسعه نظام بیمه ای کشور
مطالعه شرایط عمومی بیمه های باربری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی
مطالعه عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در رشته بیمه های باربری
مطالعه عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق‌بیمه در رشته بیمه های بدنه و ماشین‌آلات کشتی
مطالعه فرم های پیشنهاد مشورتی در بیمه های باربری
مطالعه فرم های پیشنهاد مشورتی در بیمه های باربری
برآورد تعداد بهینه شرکت های بیمه در صنعت بیمه ایران
بررسی بازار بیمه عراق
  • راه اندازی سامانه آمار صنعت بیمه

  • بررسی بازار بیمه امارات

  • مقایسه حق بیمه تولیدی و خسارت شرکت‌های بیمه در پایگاه داده سنهاب و ساب

  • مقایسه حق‌بیمه تولیدی و خسارت رشته‌های بیمه در پایگاه داده سنهاب و ساب

از سری گزارشات مطالعه نظام های بیمه ای جهان گزارش شماره 3 : کشور چین
از سری گزارشات مطالعه نظام های بیمه ای جهان گزارش شماره 2 : کشور ترکیه
تعیین حق‌بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث
از سری گزارشات مطالعه نظام های بیمه ای جهان، گزارش شماره 1: کشور هند
آثار شیوع ویروس کرونا بر بیمه‌های باربری؛ چالش‌ها و راهکارها

کتاب های چاپ شده :

1- عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در رشته بیمههای باربری-93
2- نرخنامه مشورتی بيمه هاي بازرگاني سال 1393-
93

کتاب های در دست تالیف :

1- کتاب اصول، مقررات و رشته های بیمه

 

 

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0