آثار شیوع کرونا بر شبکه فروش و مدیریت منابع انسانی صنعت بیمه

 

 

1.    طرح پژوهشی " تدوین برنامه راهبردی پژوهشکده بیمه " (وضعیت: خاتمه یافته)
2.    طرح پژوهشی " تجزیه و تحلیل راهبردی نیازها و انتظارات ذینفعان صنعت بیمه" (وضعیت: خاتمه یافته)
3.    طرح پژوهشی " بررسی عملکرد برنامه های کلان صنعت بیمه کشور در بازه 1398-1388 " (وضعیت: خاتمه یافته)
4.    طرح پژوهشی " تدوین برنامه راهبردی کسب‌وکار و برنامه‌های عملیاتی 5 ساله شرکت بیمه البرز " (وضعیت: خاتمه یافته)
5.    طرح پژوهشی " بررسی مدل‌های به‌کارگیری فناوری‌ اطلاعات در صنعت بیمه با تمرکز بر بازاریابی و فروش " (وضعیت: خاتمه یافته)
6.    طرح پژوهشی " ادغام  و تمليك در شركت‌هاي بيمه " (وضعیت: خاتمه یافته)
7.    طرح پژوهشی " شناسایی موانع و پیشنهاد راهکارهای استقرار نظام مدیریت جانشین‌پروری در راستای شایسته‌ گزینی در صنعت بیمه کشور " (وضعیت: خاتمه یافته)
8.    طرح پژوهشی " بررسی نتایج پرداخت عوارض قانونی بیمه شخص ثالث " (وضعیت: خاتمه یافته)

 

1.    طرح پژوهشی "تدوین برنامه راهبردی بیمه مرکزی"
2.    طرح پژوهشی "درجه بندی کارکنان فنی شرکت بیمه سرمد بر مبنای مدل شایستگی کارکنان"

 

 

 

 

 

 

 

6.0.0.0
گروه دورانV6.0.0.0